V budoucnu bude most sloužit k propojení dopravy od Karlových Varů ke zkušebnímu centru BMW budovanému na Podkrušnohorské výsypce. Na rekonstrukci mostu kraj získal dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 92, 9 milionu korun. Stav dožilé mostní konstrukce ohrožoval i provoz na železnici.

„Museli jsme zajistit kromě jiného i bezpečnost provozu na železniční trati ve směru Karlovy Vary – Cheb, protože části stavebního materiálu z chátrajícího mostu opadávaly do kolejiště. Nyní už je hotový nový moderní most s rozpětím nad železniční tratí cca 30 metrů se stabilní mostní konstrukcí. Určitě si oddychnou řidiči z Chodova a celé oblasti, protože nebudou muset dál jezdit objížďkou přes Loučky a další obce, kudy jezdila i nákladní doprava. Navíc skončí výluky na železniční trati mezi Chodovem a Sokolovem,“ upřesnil náměstek hejtmana Martin Hurajčík.

Stavbu probíhala od listopadu 2019 do listopadu letošního roku. Původní třípolový most stavebníci zdemolovali. Na jeho místě vybudovali nový jednopolový šikmý most postavený na dvojici masivních monolitických železobetonových opěr. Nosnou konstrukci mostu tvoří jedno prosté pole uložené na hrncových ložiscích. Most je osazen novým záchytným bezpečnostním zařízením.