Reklamace má na starosti firma Stavby mostů Praha, která přemostění v roce 2017 sice rekonstruovala, ale jak se následně ukázalo, práce byly odvedeny špatně, když se most prohnul opačným směrem.

Po rozhodující zatěžkávací zkoušce z letošního dubna experti sice rozhodli, že se most bourat nebude a že ho stačí jen znovu opravit, pak ale přišla zpráva, že Stavby mostů Praha zrušily svou divizi na mosty. Firma se přesto zavázala, že své závazky vůči městu dodrží a že na most Kpt. Jaroše vyšle tým určený na mimořádně náročné akce. Konkrétní termín zahájení prací ale stále nepadl.

„Čekáme na vyjádření Českého vysokého učení technického, které má zaslat návrh řešení. V srpnu by se mohlo začít,“ uvedl Bursík.

Mezitím se dokončuje výběrové řízení na diagnostiku Ostrovského (Thälmanova) mostu.

„Na nabídky čekáme do konce července. V polovině srpna by diagnostika měla být dokončena,“ doplnil Bursík. Město už má ale k dispozici takzvané digitální dvojče mostu, které ukáže závady na stavbě.