Nervozitu nad tím, kdy vůbec začne další oprava mostu Kpt. Jaroše, vyvolala u vedení karlovarského magistrátu zpráva, že zhotovitel zrušil divizi na mostní konstrukce. Jan Freudl, výkonný ředitel společnosti Stavby mostů Praha, která je za opravu v rámci reklamací zodpovědná, ale ujišťuje, že veškeré závazky plynoucí z uzavřených smluv s městem bezezbytku dodrží.

Oznámení zhotovitele, že zrušil divizi, která má opravu na starosti, přišlo na radnici před pár dny. Náměstek primátorky Petr Bursík na to tehdy reagoval, že ho to nemile překvapilo.

„V rámci interní reorganizace došlo sice ke zrušení divize zaměřené na menší lokální zakázky, ale veškeré běžící projekty, ke kterým patří i most Kpt. Jaroše, byly přesunuty do našich hlavních divizí. Mostní stavbu ve Dvorech tak bude mít na starosti tým Divize 1 – Mosty. Tato změna nebude mít sebemenší vliv na technickou úroveň prováděných prací. Naopak, jde o tým, který realizoval technicky ojedinělé stavby,“ uvádí ředitel Freudl.

Vedení města takový přístup oceňuje. „Vážím si korektního jednání společnosti i jejich přístupu v hledání co nejpřijatelnější varianty opravy. Naší snahou je provést opravu mostu ještě letos a s minimálním dopadem stavebních prací na dopravu a průjezd lokalitou,“ doplňuje Bursík (jako)