Při opravě mostu Kpt. Jaroše v Karlových Varech, který musí firma Stavby mostů Praha (SMP) znovu opravit v rámci reklamací, bude pro zesílení nosné konstrukce použit zcela nový materiál s nevšedními vlastnostmi. Jeho světová premiéra se uskuteční právě na tomto mostě.

Materiál má označení SMA, což je zkratka pro „shape memory alloy“. „SMA je materiál s nevšedními vlastnostmi, jako je tvarová paměť a super-elasticita. Principem tvarového efektu SMA je schopnost obnovit svůj původní tvarový stav v důsledku aktivačního zahřátí,“ informoval mluvčí magistrátu Jan Kopál.

Materiál byl vyvinut ve Švýcarských Federálních Laboratořích EMPA a patentovat si ho podle mluvčího Kopála nechala firma Re-fer AG.

„V rámci grantového úkolu tuto technologii podrobili odborníci z Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) řadě zkoušek. Také ho použili pro experimentální zesílení prvků ocelové nosné konstrukce na demolovaném mostě v Petrově,“ vysvětlil Kopál.

Aby mohly SMP nový materiál v Karlových Varech použít, provedly v laboratořích Fakulty stavební ČVUT a EMPA ve Švýcarsku další potřebné zkoušky.

„Před zesílením konstrukce mostu a po něm budou provedeny zatěžovací zkoušky pro ověření předpokladů výpočtů. Během celé realizace bude most monitorován z hlediska napětí v ocelových nosnících nosné konstrukce a průhybu celé konstrukce mostu,“ upozornil mluvčí. Na další opravě už SMP začaly pracovat, terén se připravuje pro montáž kotevních prvků a deviátorů, které přenášejí napětí mezi mostní konstrukcí.

Jak dodal náměstek primátorky Petr Bursík, díky této technologii by mohly mít mosty delší životnost.