A netrpělivě čekají, až se zde doprava vrátí do normálu. K tomu by mělo dojít koncem letošního dubna.

Jenomže práce zde už celý leden stojí a staveniště je opuštěné. Zima a tuhý mráz stavbařům plány řádně zkomplikovaly. „Sem tam tady vidíme dělníky, ale jinak tady nikdo není. Máme už toho dost, když jedeme nakoupit, objíždíme půlku města. Když jdeme pěšky, tak musíme projít staveništěm, to je opravdu pro otrlé. A navíc jsou tady uzavřené chodníky, které nejsou rozkopané. Proč?" poukazují místní lidé na potíže, kterým musejí čelit.

O tom, že by se stavba protáhla, nechtějí ani slyšet. „To si neumíme představit. Vždyť jde o kruhový objezd, který už takhle město staví skoro rok," žasnou. Obavy lidí jsou ale namístě. V posledním zápisu z kontrolního dne ze 17. ledna se mimo jiné uvádí, že stavební práce jsou zastaveny z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Vedení města ale místní obyvatele uklidňuje, že dílo bude předáno v řádném termínu, tedy v dubnu. Přestože mluvčí magistrátu Jan Kopál potvrdil, že stavba okružní křižovatky Stará Kysibelská a Blahoslavova v současné době stojí. „Není možné provádět stavební práce z důvodů přetrvávajících mrazů. To je ale v zimním období obvyklé a v harmonogramu stavby se s takovými situacemi počítá. Do této chvíle nebyl změněn ani termín, ani cena díla, stále platí, že zhotovitel Eurovia CS, akciová společnost, má stavbu dokončit do 30. dubna 2017," uvedl mluvčí.

Celkové náklady na stavbu kruhového objezdu jsou stanoveny na 5,7 milionu korun bez DPH. „Práce na stavbě budou obnoveny, jakmile to počasí dovolí. Veškerá dokumentace k zakázce, včetně zápisů z kontrolních dnů stavby, je k dispozici na webu magistrátu v sekci ´Veřejné zakázky´," doplnil mluvčí.