Korupce, lež, mafie, krádež. To byla hlavní témata diskuse na třetím míntinku proti stavbě multifunkční haly. Ten sice v sobotu přilákal ke stadionu AC Start jen několik desítek Karlovaráků, ale rozhodně se nedalo mluvit o klidném setkání. „Podporuji vaše snažení a petice, ale policie se zločinem a korupcí tohoto města nic nezmůže!

Policisté jsou totiž spřaženi s politiky a ty zase ovládá mafie. Řekněte sami, vy půjdete proti pistoli?“ zazněla z davu otázka na adresu protestujících Karlovaráků a členů petičního výboru. Dusná atmosféra ještě kulminovala v okamžiku, kdy před kritiky haly a Karlovaráky předstoupili poprvé zástupci vládnoucí koalice na magistrátu – radní Radek Novák (ČSSD) a Václav Tomášek (ODS). „Z losování firem na stavbu multifunkční haly si dělají legraci lidi po celé republice a parodovala ho i televize. Vy si stále myslíte, že bylo losování v pořádku?“ ptal se radních Otmar Homolka, iniciátor petice. „Losování o hale bylo v naprostém pořádku,“ ujistil ho radní Novák.

Diskuse zamířila i do úplně jiných otázek. „Město mi připadá jako cestovní kancelář, která posílá radní užívat si za naše peníze do zahraničí. Jak to vysvětlíte?“ zeptal se inciátor petice Jaroslav Fujdiar. „My jezdíme na cesty například do našich partnerských měst. Také se snažíme vyjednávat a získávat nové kontakty pro město. Například v Chorvatsku,“ hájil magistrát radní Tomášek. „Rozhodně mi to nepřipadá jako nějaký luxus, nebo dokonce zbytečnost,“ doplnil radní.

Lidé se zajímali také o další otázky. „Já jsem sem přišla, protože mi není osud tohoto města lhostejný. Velice mě trápí například prodej domů v Lázeňské 1, 3 a 5,“ vysvětlila Alena Šimurdová, účastnice mítniku. K tomuto tématu se však zástupci rady města odmítli vyjadřovat. „Lázeňskou nechci komentovat. Jsme členové kontrolní skupiny, která zodpovídá za multifunkční halu. Proto se chceme bavit o ní a ujasnit si, co chcete na aréně zlepšit,“ vyzval Novák. Členové petičního výboru však měli k tomuto návrhu výhrady. „My bychom vám rádi dali své návrhy a připomínky, ale pan náměstek Keřka nám slíbil přesné plány a podklady.

Ty nám měl doručit do pátku a nedošlo k tomu. Jak po nás chcete nějaké konkrétní připomínky, když nám odmítáte poskytnout dokumenty, které bychom si mohli prostudovat,“ rozzlobil se Josef Janů. „Jste tady jen jako figurky, které poslala radnice, aby ohlídaly halu a uklidnily lidi. Je to sice odvaha, že jste sem mezi nás přišli, ale podle mě vás naše názory vůbec nezajímají,“ prohlásil Janů. „Tak to rozhodně není. Přišel jsem, protože jsem chtěl. Názory lidí mě zajímají,“ bránil se radní Tomášek.