„V Chebu a okolí je můžete potkávat hlavně od pátku 4. ledna, kdy bude v 17 hodin na faře v Chebu a poté v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty slavnostní požehnání sbírky, do neděle 13. ledna,“ uvedla Eva Kolafová, ředitelka Farní charity Cheb. Čtyřicet procent místního podílu výtěžku sbírky pak půjde na služby Hospice Sv. Jiří, 35 procent podílu podpoří rozvoj služeb Farní charity Cheb. „Dvacet procent z místního podílu podpoří zabezpečení a rozvoj služeb Diecézní charity Plzeň v Chebu zaměřených na službu lidem bez přístřeší. Pět procent podpoří rodinu sedmiletého Radečka Neuschla z Křižovatky na Chebsku, který trpí nemocí motýlích křídel,“ doplnila Eva Kolafová.

Na Sokolovsku začala Tříkrálová sbírka včera v podvečer průvodem na Staré náměstí ke kostelu sv. Jakuba. Farní charita Sokolov se rozhodla v novém roce podpořit z výtěžku sbírky Tříkrálovou kavárničku v Sokolově, která nabízí lidem v malých prostorech možnost posezení a odpočinku, kdy vytvořila dvě pracovní místa pro lidi se zdravotním tělesným postižením, kteří mají jinak jen malou šanci uplatnit se na trhu práce. Dalším projektem je Tříkrálový krámek v Sokolově, který nabízí lidem k prodeji výrobky neziskových organizací, malý dobročinný „sekáč“ a dobročinný antikvariát. „Opět jsme vytvořili jedno pracovní místo pro člověka se zdravotním a tělesným postižením,“ uvedl ředitel Farní charity v Sokolově Ján Sebján s tím, že peníze z výtěžku poputují také do mobilního Hospice Sv. Jiří v Chebu. Koledníci se budou v ulicích Sokolovska pohybovat až do 9. ledna.

V Karlových Varech a okolních městech bude Tříkrálová sbírka zahájena dnes dopoledne před hlavní poštou. Koledníci se sejdou v deset hodin před budovou magistrátu města a průvodem dojdou k již zmiňované poště.

„Zde vystoupí pěvecký sbor a koledníkům požehná emeritní biskup plzeňský František Radkovský,“ uvedla Dita Matoušová, koordinátorka Tříkrálové sbírky v Karlových Varech.

Do sbírky se jako koledníci zapojí studenti karlovarské střední zdravotnické školy, keramické školy a Trivisu. Dále budou chodit žáci ze základní školy Truhlářská ve Staré Roli a úplnou novinkou budou koledníčci z mateřské školy v Krymské ulici. „Je samozřejmé, že děti ze školky a žáci ze základní školy musejí chodit s dospělým doprovodem. Všichni koledníci mají průkazky a samozřejmě zapečetěné pokladničky,“ pokračovala dále koordinátorka sbírky.

Výtěžek letošní sbírky bude použit na úhradu části nákladů potřebných na provoz týdenního stacionáře pro osoby s Alzheimerovou chorobou v karlovarské Staré Roli.

„Stacionář je v provozu od roku 2011 a my očekáváme, že vybereme alespoň sto tisíc korun. Pokud to ale bude více, určitě budeme rádi,“ doplnila Dita Matoušová s tím, že rekordní sbírka byla vloni, kdy koledníci vybrali kolem dvou set tisíc korun.

V Ostrově pořádá sbírku Římskokatolická farnost a Oblastní charita a její výtěžek bude použit na podporu domovů v Ostrově a Hroznětíně.