Příznivci myslivosti mohou navštívit velmi zajímavou akci, která se koná už zítra na statku Bernard. Myslivci z celého kraje tak oslaví červen, který je brán jako měsíc myslivosti.

„Právě v tomto měsíci apelují na širokou veřejnost, aby byla opatrná při svých vycházkách do přírody, do luk a lesů. Měsíc květen a zejména červen se vyznačují tím, že v přírodě začíná nový život. Zpěvné, ale i všechno ostatní ptactvo v této době vyvádí z hnízd a učí létat svoje mladé. V této době můžeme na lukách a polích vidět první mladé koroptvičky, bažantíky, zajíčky, ale i liščata, jezevce, veverky či kuny. Srny, laně, daněly a muflonky kladou mláďata a učí je pohybovat se v přírodě," uvedl Ladislav Cinegr, koordinátor myslivecké akce.

Největším nebezpečím v této době jsou podle něj pro všechna mláďata volně pobíhající, nebo toulající se psi a kočky, ale i neopatrně, hlučně a bezohledně se chovající lidé.

Právě měsíc červen využívají myslivci ve zvýšené míře k tomu, aby seznamovali spoluobčany se svojí prací a jejím přínosem pro naši přírodu, životní prostředí a celou společnost. Nejinak tomu bude i v letošním roce, kdy byla česká myslivost a její tradice Ministerstvem kultury ČR zapsána na Seznam nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky a vedle českého sokolnictví usiluje o stejné ocenění od mezinárodní organizace UNESCO.

V letošním roce poprvé v historii oslaví myslivci okresů Cheb, Karlovy Vary a Sokolov měsíc červen- měsíc myslivosti společně a zvou k těmto oslavám širokou veřejnost. Za podpory Krajského úřadu Karlovarského kraje proběhnou oslavy s bohatým programem na Statku Bernard v Královském Poříčí v neděli 17. června 2012.

Slavnosti zahájí Svatohubertská toubená mše svatá v kostele sv. Kunhuty v Královském Poříčí, kterou zajišťují myslivci z řad členů karlovarské prefektury Řádu sv. Huberta. Mši bude celebrovat Josef Žák, generální vikář plzeňského biskupství, troubit bude lovecké trio z Prahy pod vedením Kristýny Vackové, dcery autora Svatohubertské mše B-dur Petra Vacka.

Součástí slavností bude výstava obrazů s mysliveckou tématikou od malíře Františka Maxmiliána Hoffmanna, dále výstava trofejí zvěře ulovené v roce 2011 v okrese Sokolov a prezentace nejlepších a nejkrásnějších psů loveckých plemen, které mají v držení myslivci karlovarského kraje. „Dvě hodnotitelky exteriéru psů loveckých plemen budou na Statku Bernard připraveny vám přímo na místě poradit jak pečovat o srst svých čtyřnohých miláčků, jejich výživu a poradí s výchovou, případně přímo na místě provedou drobné kosmetické úpravy," doplnil Cinegr.

Pod taktovkou myslivce Petra Joo, mezi myslivci známého a uznávaného imitátora hlasů zvěře a ptáků, vystoupí celá řada vábičů zvěře, kde na přední místa v republice, ale i Evropě, patří studenti, nebo již absolventi Střední lesnické školy ve Žluticích. V programu se představí trubači z bavorského Tirschenreithu, trubači z již zmiňované SLŠ Žlutice, Pražské trio, ale i ostrostřelci z Ritersgrünnu a
mažoretky z Chebu, které budou pochodovat na hudbu přítomné dechovky.

„Jednotlivé Okresní myslivecké spolky využijí této příležitosti a předají svým nejlepším členům vyznamenání, bude předána cena – lovecký tesák – nejlepšímu dopisovateli do Mysliveckého zpravodaje za rok 2011 a dva úspěšní lovci zvěře ze Sokolovska budou slavnostně pasováni na lovce zvěře," dodal koordinátor akce.

Spoluúčastníky a pořadateli slavností je i Základní organizace Českého svazu včelařů z Lokte, která požádala Mons. Josefa Žáka, generálního vikáře plzeňského biskupství o vysvěcení svého nového praporu a požehnání včelařskému koutku přímo na Statku Bernard, kde dopoledne proběhne přednáška na téma vliv medu na lidský organismus a jeho místo v lidovém léčitelství.

Letos se již poosmé konala soutěž žáků základních škol v malování a fotografování přírody, které se účastnily desítky škol z Chebska, Sokolovska, Karlovarska a Saska. Výstava těchto prací a předání cen nejlepším bude součástí Krajských mysliveckých slavností, stejně jako předání cen nejlepším dětem z kroužků Mladých myslivců a přátel přírody, které se spolu utkaly v soutěži O zlatou srnčí trofej.

„Pro děti a mládež bude v prostorách Statku Bernard instalována naučná stezka, kde každý účastník po ověření vědomostí z přírody obdrží cenu. K dispozici budou mít děti laserovou střelnici a řadu dalších atrakcí připravených Domem dětí a mládeže v Karlových Varech – Staré Roli," doplnil podrobnosti k programu Cinegr.

Bude zde i prodej porcelánu s mysliveckou tématikou, prodej krmení pro lovecké psy, mysliveckého oblečení a dalších potřeb. Svoje auta vhodná do přírody a terénu zde vystaví dvě automobilky. Podrobnosti k programu najdete na www.oms-karlovyvary.cz, u každého myslivce v kraji a na plakátech.