Dotační program Karlovarského kraje na snížení počtu černé zvěře má přispět k zamezení škod na majetku, které vznikají kvůli jejímu přemnožení. Letos si více než dva miliony korun mezi sebou rozdělí 55 žadatelů.

„V letošním roce jsme obdrželi celkem 56 žádostí o dotace, jeden žadatel pak vzal svoji žádost zpět. Ze všech 55 žádostí nebyla žádná zamítnuta, všechny splňovaly podmínky dotačního programu. Mezi uživatele a držitele honiteb budou rozděleny příspěvky v celkové výši 2 031 000 korun,“ uvedl radní pro oblast životního prostředí, zemědělství a energetiky Karel Jakobec.

Za každé ulovené divoké prase myslivci obdrží 1 000 korun. Maximální výše poskytnutého příspěvku v jednotlivém případě smí činit 250 000 korun. „Přemnožená divoká prasata likvidují, na co přijdou. Na mnoha místech našeho regionu po nich zůstává doslova spoušť. Karlovarský kraj proto již před třemi lety zřídil dotační program za účelem snížení jejich počtu. Vloni došlo k úpravě pravidel, podle kterých již o dotace mohli žádat všichni uživatelé nebo držitelé honiteb. Tedy převážně myslivecké spolky a sdružení, a ne pouze obce. Zájem o poskytované příspěvky následně ještě vzrostl,“ poznamenal Jakobec.

Díky vyhlášenému programu došlo v mysliveckém roce 2017 až 2018 ke značnému zvýšení lovu černé zvěře. Oproti předcházejícímu roku 2016 až 2017, kdy myslivci ulovili 5 061 kusů prasat, počet ulovených kusů narostl na 8 413. Podle Jakobce lze tedy předpokládat, že tato stoupající tendence bude pokračovat i v následujících letech.

A kolik kusů černé zvěře by se vlastně mohlo v kraji pohybovat? Radní kraje a dlouholetý myslivec Jaroslav Bradáč říká, že zjistit stavy černé zvěře je dost problematické. „Pro sčítání veškeré zvěře jsou stanoveny různé metody a různá je i jejich přesnost. Černá zvěř se vzhledem k jejímu chování ale sčítá velmi špatně. Přemnožení v podstatě jakékoliv zvěře je vždy negativním jevem,“ dodal Bradáč.

Podle myslivců by se mohlo na území Karlovarského kraje v současnosti pohybovat podle velmi hrubého odhadu kolem 10 000 až 12 000 kusů černé zvěře.