Podle mluvčí krajské policie Zuzany Týřové nikoliv. „Pokud se na internetu nebo na burze prodávají například nacistické řády nebo vyznamenání pouze pro sběratelské účely, tak se ten, kdo je nabízí, ničeho nezákonného nedopouští,“ uvedla policejní mluvčí.

I když se tedy na burze nic nezákonného neděje, Lukáši Červenému, jednateli společnosti KV City Centrum, se to příliš nelíbí. KV City Centrum je provozovatelem burzy. „Projednáme to a tento sortiment bude případně zařazen mezi věci nepovolené k prodeji. Nikdy jsme dosud nic takového neřešili a vůbec o tom nevím. Rád bych to ještě projednal s naším právníkem. Jezdí k nám většinou stálí prodejci, se kterými nemáme žádné problémy,“ konstatoval Červený.

Burza se koná každou neděli v městském areálu v Tuhnicích a je velmi populární. Pravidelně ji navštíví několik stovek lidí a přijíždí na ni kolem 150 prodejců.
„Opravdu se zde dají koupit všemožné věci. Člověk se občas až diví, co vše se dá sehnat,“ podotkl Červený.

Jedná se především o oděvy, potraviny, spotřební elektroniku, hračky, knihy, DVD nebo starožitnosti.

Jestli se tedy v souvislosti s burzou řeší v současnosti nějaký problém, tak je to parkování. Lze k tomu využít bývalé fotbalové hřiště, které se nachází v těsné blízkosti. To ale spravuje jiný provozovatel, který vyžaduje poplatek. Lidé sice mohou využít velké parkoviště v areálu Realistic Areny, ale přesto někdy automobily zablokují prostory čerpací stanice v Tuhnicích. Kdo neodstaví auto tam, kde může, riskuje pokutu od městské policie.

Co se týče pronájmu míst, ceny jsou několik let stálé, v rozmezí od 100 do 500 korun podle pronajímané plochy. Je možné využití dlouhodobé rezervace místa. Návštěvnost burzy ovlivňuje počasí. „Jaro a podzim bývají nejlepší co do počtu prodejců i zákazníků. Zima je slabší a v létě jezdí lidé na dovolené,“ dodal Červený.

Prodejci musí projít různými kontrolami, eviduje se jejich zboží a jsou povinni dodržovat tržní a provozní řád. Pokud se chovají v rozporu s těmito pravidly, mohou být vykázáni, a to hlavně v případě nedovoleného prodeje zbraní, výbušnin, návykových látek nebo zvířat.