Děti se budou učit soužít s přírodou. „Proto se v ní budeme hodně pohybovat a pracovat s přírodními materiály. Hlavním posláním je naučit děti, že si přírody mají vážit a chránit ji,“ sdělila ředitelka 1. Mateřské školy Karlovy Vary Zdeňka Tichá.

Děti budou pravidelně využívat prostředí farmy, okolních lesů, luk a řeky Rolavy, budou celý den na čerstvém vzduchu. „Na pozemku farmy Kozodoj je postavena jurta, do které se děti schovají při nepřízni počasí. Jíst a spát budou venku i v jurtě, proto s sebou musejí mít spacáky a karimatky, termosku a outdoorové oblečení. Jídlo budeme dovážet z mateřské školy Cestička,“ dodala Tichá. Na pozemku budou též zřízeny mobilní umývárny a toalety.

Duběnka spadá pod 1. Mateřskou školu Karlovy Vary jako jejich 9. mateřská škola. Bude fungovat podle legislativy lesních mateřských škol a děti zde budou moci splnit poslední rok povinné předškolní docházky. Zřízením lesní školky vychází město vstříc zájemcům o alternativní způsob předškolního vzdělávání na základě poptávky ze strany rodičů.

Kapacita školy je 15 dětí a prozatím jich je přihlášeno 11. Do skupin jsou přijímány děti ve věku 2 až 7 let. Školka bude otevřena od 7:30 do 16 hodin.

Zřizovatelem školky je statutární město Karlovy Vary a vyjde ho přibližně na 100 tisíc korun, za něž byly nakoupeny například stoly, židle, pracovní pomůcky. „Momentálně probíhá oprava povrchu komunikace v Rolavské ulici a úprava dopravního režimu zhruba za 400 tisíc korun. Do provozních nákladů, které budou hrazeny z rozpočtu města, spadá mimo jiné dovoz obědů, náklady na elektřinu, palivové dříví, svoz odpadu, vývoz chemických WC a podobně,“ uvedla mluvčí karlovarského magistrátu Helena Kyselá.

Školka bude provozována v součinnosti se spolkem Kozodoj, který také zajišťoval z dotačních prostředků pořízení nezbytného vybavení. Předpokládané mzdové náklady personálního provozu školky, pro dvě učitelky, školníka a provozní, jsou přibližně 1,2 milionu korun. Podle mluvčí magistrátu Heleny Kyselé jsou finanční prostředky z ministerstva školství.