Peníze budou využity na výstavbu či rekonstrukci kanalizací, vodovodů, čistíren odpadních vod, zdrojů pitné vody a úpraven vod. „Tento dotační titul byl vytvořen jako podpora drobných vodohospodářských akcí v obcích do dvou tisíc obyvatel. Jedním z důvodů bylo i to, že tyto obce nemohou dosáhnout na podporu z evropských a národních zdrojů. V rámci dotačních programů jsou totiž preferovány daleko rozsáhlejší projekty ve větších obcích,“ uvedl Karel Jakobec, radní pro oblast životního prostředí, zemědělství a energetiky.

O finanční podporu Karlovarského kraje letos projevilo zájem devět žadatelů, příspěvek nakonec získalo sedm z nich. Jeden subjekt vzal žádost zpět a druhý nesplnil podmínky dotačního programu.

S přispěním Karlovarského kraje dojde například k vybudování čistírny odpadních vod a kanalizační stoky v Černavě. Cílem je zajistit čištění odpadních vod z domácností rodinných domů a z hostince v Rájci.

Dalším z podpořených projektů je například výměna vodovodního řadu v Krásně. Stávající vodovodní potrubí je za hranicí své životnosti a v posledních letech je zde zaznamenáno mnoho poruch.

Výměna potrubí povede ke zlepšení kvality pitné vody a eliminaci nákladů na jeho opravy.