Obyvatelé se tak za necelé tři měsíce vydají k prvním samostatným volbám do zastupitelstva. Konkrétně se tak stane 16. ledna 2016. Ministerstvo vnitra už také určilo počet volených zastupitelů.

V Doupově v současnosti žije necelých šest stovek obyvatel. Nové obce vzniknou spojením několika sídelních útvarů. Zmenšení hranic újezdu se dále dotkne i dalších jeho částí, ty však budou připojeny ke stávajícím obcím, které s ním sousedí. Jedná se například o Albeřice, které budou pod správou Verušiček, a z újezdu se vymaní dále části obcí Kyselka, Vojkovice, Valeč nebo Stráž nad Ohří či Okounov a Podbořanský Rohozec v Ústeckém kraji.

Zastupitelstvo nově vzniklé obce může mít pak 5 až 15 členů. „S přihlédnutím k návrhu připravovaného výboru, počtu obyvatel a velikosti území bylo stanoveno, že obce Bražec a Doupovské Hradiště budou mít sedm zastupitelů," informovala ve své zprávě Daniela Horníčková, pracovnice Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra.

Vojenský újezd Hradiště, ležící na území Karlovarského a Ústeckého kraje, však zůstane i nadále největším výcvikovým prostorem Armády České republiky.