Klid a pořádek v problematických lokalitách města Ostrova mají pomoci zajistit domovníci. Jsou spolupracovníky městské policie a za práci dostávají odměnu.

„Domovníky máme na tři roky a na jejich činnost jsme získali dotaci přes 700 tisíc korun z Ministerstva vnitra. Dalších 850 tisíc doplatí město ze svého rozpočtu,“ vysvětlil místostarosta města Marek Poledníček.

Uvedl, že domovníci se už činí několik měsíců a zatím jsou s nimi jen dobré zkušenosti.

„Vytipovali jsme lokality, kde nemáme body našeho kamerového systému a kde by mohlo docházet k rušení nočního klidu a dělání nepořádku. A právě tam domovníci působí,“ popisuje místostarosta.

Domovníci mají podepsanou s policií dohodu o pracovní činnosti, byli proškoleni a samozřejmě musí se strážníky spolupracovat.

„Mají své pravomoci, ale v případě nějakého konfliktu volají hlídku, sami většinou v takových situacích nezasahují, jejich činnost je hlavně preventivní opatření,“ doplnil Marek Poledníček. Vedení města podle něho zastává názor, že prevence je lepší než represe.

O možnosti zaměstnat domovníky neuvažují v Sokolově. Mají tam dvanáct asistentů prevence kriminality, ale domovníky ne.

„Ani o nich neuvažujeme. Předpokládám, že pokud by chtěl někdo domovníky zaměstnávat, bylo by to asi sokolovské bytové družstvo, ale určitě ne městská policie,“ vysvětlil velitel Městské policie v Sokolově Petr Procházka.

Podobný názor má i ředitel Městské policie v Chebu Pavel Janošťák, který rovněž o zaměstnávání domovníků nestojí. „V Chebu nemáme ani preventisty, ani domovníky. Má je město jako majitel městských bytů, ale ne městská policie,“ sdělil Pavel Janošťák.

Domovníky jako v Ostrově nemají ani v Karlových Varech, kde ale podobnou funkci v některých případech plní asistenti prevence kriminality. „Jsou to v podstatě naši lidé, kteří například bydlí na ubytovně a plní tam funkci jakéhosi domovníka. Ale je to projekt nazvaný Asistent prevence kriminality, který je jiný než projekt Domovník, který využívá město Ostrov. My máme tuto problematiku pojatu více komplexně,“ konstatoval Marcel Vlasák, velitel Městské policie Karlovy Vary. Dodal, že v ulicích lázeňského města působí v současnosti osmnáct preventistů.