Zastupitelé mají na programu přes devadesát bodů. Mimo jiné projednají dodatek k pověření k poskytování služeb v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence, náborový příspěvek určený pro pracovníky v přímé obslužné péči a všeobecné sestry v sociálních službách a v zařízeních sociálních služeb zřizovaných Karlovarským krajem nebo smlouvu na poskytnutí dotace v rámci programu Podpory specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti v Karlovarském kraji.