V posledních několika letech se vyznavači běžeckého lyžování mohli v Krušných horách každou sezónu těšit na nějakou novinku a ani letos tomu není jinak," řekla Eva Nduwimana z obecně prospěšné společnosti První Krušnohorská. Běžkařům jsou podle jejích slov k dispozici nové mapy, a to jak v terénu, tak i v tištěné podobě v informačních centrech. Ani uživatelé internetu nepřijdou zkrátka. „Průběžně je aktualizována zimní mapa našeho regionu na serveru mapy.cz a postupně je rozšiřována i síť tras, jejichž stav, respektive čas od poslední strojové úpravy, je zobrazován na běžkaři oblíbeném portálu Karlovarského kraje. Informace o výjezdech roleb, aktuálním stavu běžeckých stop i zajímavých sportovních akcích najdou uživatelé opět na webových stránkách a facebooku První Krušnohorské, o.p.s.," poukázala.

Zásadní roli v rozvoji a údržbě zdejších lyžařských běžeckých tras hraje Karlovarský kraj, který se před několika lety zasadil o ustálení jejich sítě a její jednotné vyznačení. „Podpořil výše zmíněné osazení lyžařských tras novými mapami a nedávno také zakoupení moderní rolby pro západní oblast Krušných hor, která by měla být v provozu od sezóny 2017/2018. Karlovarský kraj také každoročně finančně přispívá krušnohorským obcím a subjektům, které údržbu lyžařských tras zajišťují."

TECHNIKA

V nadcházející sezóně se o údržbu Krušnohorské lyžařské magistrály mezi Bublavou a Božím Darem bude starat jako během předešlé zimy pět sněžných roleb.

„Dalších několik strojů se pravidelně zapojuje do úpravy navazujících tras a místních okruhů. Patří mezi ně například rolby skiareálů Klínovec, Bublava a Lišák-Stříbrná. V okolí Přebuzi a Kraslického Špičáku se o místní trasy již několik sezón pravidelně stará parta místních nadšenců," pokračovala s tím, že mezi Vysokou Pecí, Vysokou Jedlí a Rudným zajišťuje úpravu stop sportovní klub Radon, který sněžným skútrem upravuje nejen tamní trasy pro rekreační běžce, ale také tréninkové okruhy od 0,5 do 3 km v rámci tzv. Radon Areny. Páteřní magistrála bude zpravidla upravována třikrát týdně. Ostatní trasy jednou až třikrát týdně s ohledem na aktuální sněhové podmínky, vytíženost dané trasy i finanční možnosti provozovatelů sněžných roleb. Výjimkou jsou v tomto ohledu pouze trasy v okolí Božího Daru, které jsou i díky disponibilitě dvou roleb upravovány takřka denně. Naopak zastaralá technika tíží nejzápadnější část Krušných hor.

Úprava rozsáhlé sítě běžeckých stop na sever od Nejdku je totiž zajišťována pouze jednou stařičkou rolbou, což je technicky i časově velmi náročné. Vše ale nasvědčuje tomu, že od příští zimy bude k údržbě zdejších stop sloužit rolba o poznání výkonnější. Díky svému členitému terénu nabízejí Krušné hory ideální podmínky jak pro výkonnostní sportovce, tak i pro rodiny s dětmi a začínající běžkaře, kteří zejména v centrální části hor ocení skvělé zázemí přímo u běžecké stopy (občerstvení, parkování nebo ubytování). Ti, kteří před frekventovanými páteřními trasami dávají přednost běžkování v ústraní davů, budou zcela jistě nadšeni Porolavím a okolím Přebuze i Bublavy. Právě v této nejzápadnější části Krušných hor došlo v posledních letech k největšímu rozvoji běžeckých tras a díky finanční podpoře obcí na Kraslicku i jejich údržby. Velkou výhodou lyžařských tras v Krušných horách je jejich přímé napojení na německé stopy, které jsou jak v centrální, tak i západní části Krušnohoří perfektně udržovány. Obliba přeshraničních běžeckých tras a okruhů je patrná i u našich sousedů a zejména v okolí Božího Daru, Jelení či Přebuze nelze němčinu při pohybu ve stopě přeslechnout. Běžecká stopa zkrátka nezná geografické hranice.

VEŘEJNÁ SBÍRKA

Strojová údržba běžeckých stop je finančně náročná, a přestože podpora kraje narůstá, obce a subjekty zajišťující úpravu stop musí část prostředků (minimálně 50 %) zajistit z vlastního rozpočtu či jiných zdrojů. První Krušnohorská, o.p.s., jakožto subjekt zaštiťující tuto údržbu, již čtvrtým rokem vydává sběratelské placky, jejichž zakoupením lze na úpravu běžeckých stop přispět.

Placky je možné zakoupit během lyžařské sezóny v informačních centrech a na dalších, lyžaři frekventovaných místech. Výtěžek z prodeje placek je pak v rámci veřejné sbírky použit k úhradě nákladů spojených s údržbou běžeckých tras. Do veřejné sbírky lze přispět také zasláním libovolné částky na účet č. 269980072/0300. Jako pozitivní lze označit trend posledních let, kdy se skrze organizace, jako je První Krušnohorská, o.p.s., nebo Svazek měst a obcí Kraslicka, daří pro údržbu běžeckých stop získat podporu také ze zdrojových oblastí jejich uživatelů, ať už to jsou města Ostrov, Nejdek, Karlovy Vary či Kraslice, i soukromých subjektů, v čele s hlavním partnerem První Krušnohorské, o.p.s., společností NEMOS Group.

Krušné hory budou v nadcházející sezóně hostit řadu tradičních sportovních akcí, ať už je to božídarský Karlův běh, Blatenská desetihodinovka nebo štafeta na historických lyžích v Abertamech.