„O úpravu zeleně se stará Správa lázeňských parků. Momentálně jsou u konce první etapy odstranění přerostlých keřů,“ řekl mluvčí magistrátu Jan Kopál. Následovat bude odstranění pařezů a kořenů, výměna zeminy a nová výsadba. Ta bude trochu jiná než ta dosavadní. Bude daleko více barevná a rozmanitá. Měla by vydržet na dalších dvacet let jen s běžnou údržbou.

„Při nynějších teplotách nemůžeme se zeminou pracovat. Hned jak nastanou lepší podmínky, budeme pokračovat s navezením nové zeminy. Novou hlínu navezeme z kompostárny,“ sdělil Miroslav Kučera, ředitel Správy lázeňských parků. Nové keře budou zasazeny už vzrostlejší. Mezi sebou budou mít dostatek místa, aby se mohly neohroženě rozrůstat. Ostatní povrch bude pokryt mulčovací kůrou, která zamezí růstu plevelu. Nynější keře byly zasazeny na konci osmdesátých let minulého století. Jde tedy o výsadby staré přibližně třicet let. Použitý sortiment keřů a kompozice jsou poplatné době založení a kvalita vegetace i životnost keřů jsou na hraně.

Poté přijde na řadu samotné schodiště. „Vzhled průčelí a příchodu k magistrátu města nesplňuje estetické požadavky na příchod k veřejné budově. Tento stav začali kritizovat i občané,“ informoval Kopál.

Oprava hlavního schodiště se bude týkat poškozených a popraskaných částí kamenů a opravy bočních částí schodiště, které jsou vytlačovány a deformovány silnými kořeny vzrostlých keřů. Poté bude nutné vyčistit celý povrch schodiště jak na svislých, tak na vodorovných plochách. Jelikož je rychlost práce závislá na teplotních podmínkách, není zcela jisté, kdy budou práce dokončené. Hotovo může být už na začátku dubna, nebo také až na konci května.