Některá oddělení KKN mají od pátku 28. ledna vyhlášený zákaz návštěv.

"Od dnešního dne, od pátku 28. ledna, rozhodl generální ředitel JUDr. Horák v součinnosti s lékařským ředitelem MUDr. Horníkem o vydání zákazu návštěv na odděleních ARO a jednotkách intenzivní péče nemocnic v Karlových Varech i v Chebu, a to na základě doporučení Krajské hygienické stanice. Důvodem je aktuální hygienicko-epidemiologická situace a rychle se zvyšující počet respiračních onemocnění včetně závažnějších případů chřipky, které dosáhly hranice epidemie," informovala mluvčí nemocnice Zdeňka Marková.

Na ostatních odděleních je doporučeno sledovat situaci a v kompetenci primářů je rozhodnout o vstupu osob zvenku.