Spolupráce mezi Karlovými Vary a Karlovarským krajem na obnově Císařských lázní už neplatí. Karlovarští zastupitelé zrušili memorandum z roku 2018, v němž město deklarovalo, že finančně zajistí vestavbu koncertního sálu, který bude následně využívat Karlovarský symfonický orchestr.

„Memorandum bylo uzavřeno v dobré víře a snaze pomoci orchestru i samotným Císařským lázním. Nicméně za současných podmínek, kdy dochází ke změně postupu prací, máme obavy z možných problémů. V momentě, kdy nové vedení kraje začalo měnit projekt celé rekonstrukce této památky a začalo se zasahovat do schváleného harmonogramu prací, je lepší nechat kraj, ať si vše vyřeší po své linii, a memorandum ukončit,“ uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

Ta s dalšími kolegy a některými krajskými zastupiteli za ANO, včetně bývalé hejtmanky a poslankyně Jany Mračkové Vildumetzové, zastává názor, že se do schváleného projektu zasahovat nemělo, rekonstrukce památkově chráněného objektu měla proběhnout podle schválených podmínek a teprve poté se mělo začít diskutovat o vestavbě sálu a dalších detailech.

Setkání zástupců krajů v Božím Daru.
Chceme udržitelný rozvoj hor, shodují se Karlovarský a Ústecký kraj

„Byli jsme opravdu připraveni pomoci a hledat cesty k vyřešení koncertního sálu. Domníváme se však, že se celý proces rekonstrukce stal zmatečným a nekoncepčním. Dle našeho názoru stále trvá velké riziko nesplnění dotačních podmínek a vracení mnohasetmilionové dotace. A my jako město nechceme u těchto problémů asistovat,“ doplnil náměstek Tomáš Trtek (ANO).

Vedení města proto velmi kvitovalo rozhodnutí zastupitelů memorandum ukončit a dále trvá na tom, že dodrží veškeré své závazky, tedy finanční příspěvek ve výši 100 milionů na rekonstrukci lázní a předání projektové dokumentace na vestavbu koncertního sálu.

„Již nyní diskutujeme s krajem o budoucím pronájmu koncertního sálu a dalších prostor pro Karlovarský symfonický orchestr. S tím problém nemáme, protože veškerou právní i finanční odpovědnost za rekonstrukci Císařských lázní nyní nese Karlovarský kraj a my s ním po skončení opravy uzavřeme regulérní nájemní smlouvu o využívání prostor našimi symfoniky,“ vysvětlila primátorka.

Práce u Útviny i Jáchymova skončí do poloviny příštího roku
Práce u Útviny i Jáchymova skončí do poloviny příštího roku

V převzetí vestavby koncertního sálu do prostor Císařských lázní nevidí Karlovarský kraj žádnou výraznou komplikaci a podle hejtmana Petra Kulhánka (STAN) se na tom obě strany navíc předběžně dohodly. „Důvodem je to, že na vestavbu chtělo město využít dotace, ale investice do sálu, který bude uvnitř budovy, jež je v majetku kraje, by byla komplikovaná,“ vysvětlil hejtman.

Císařské lázně, které jsou národní kulturní památkou, získal kraj do svého vlastnictví v roce 2008 od původního majitele, jímž byly Karlovy Vary.

Oprava budovy byla zahájena v roce 2019. Aktuální cena zakázky je včetně nákladů, které vznikly dodatečně, 853 milionů korun. Od státu obdržel kraj na záchranu této památky 386 milionů korun a veřejnosti by se Císařské lázně měly znovu otevřít po skončení oprav, tedy v létě 2023.