Letos přišlo na krajský úřad rekordních 158 žádostí na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí. Jejich celkový finančním objemu představoval kolem 94 milionů korun. Karlovarský kraj podpořil 74 žádostí.

„Není jednoduché vybrat ze všech žádostí, ale věřím, že jsme vzhledem k finančním možnostem našeho rozpočtu udělali maximum pro to, aby peníze dostaly památky, které to nejvíce potřebují. Chtěla bych jenom připomenout, že krajská dotace má pomoci dostat památku z nejhoršího stavu. Na kompletní opravy je zapotřebí mnohem více peněz,“ uvedla náměstkyně hejtmanky Daniela Seifertová.

„Těším se, že se i díky přispění kraje stav památek postupně bude zlepšovat a budeme se snažit pro příští období objem dotací ještě navýšit,“ poznamenala Seifertová.

V loňském roce disponoval krajský rozpočet osmimilionovou částkou na obnovu památek, která se na podzim ještě o dva miliony zvýšila. „Pro rok 2018 bylo alokováno 10 milionů a nyní krajské zastupitelstvo odsouhlasilo, stejně jako loni, navýšení o 2 miliony. Budu bojovat za to, aby byl stejný trend i v dalších letech,“ konstatovala náměstkyně.

V Polné tak může začít záchrana původní stodoly, takzvaného Ašského statku, opraví se střecha kraslické technické památky, bývalé továrny Bohland a Fuchs. Uskuteční se statické zajištění Zámku Hazlov, obnovy se dočká barokní kaple u Kostelní Břízy, zpřístupní se věž hradu Neuberg, v Lubech bude renovována rodinná hrobka obchodníků Baštů a zabezpečí se další část zámku v Kopaninách. „Mezi podpořenými projekty jsou rovněž kostely a větší i menší sakrální památky. Za všechny jde například o restaurování vitráží a fresek v kostele sv. Anny v Horním Slavkově, obnovu varhan v bochovském kostele a opravy šindelových střech na kostelech sv. Vavřince v Horní Blatné a sv. Erharda v Tatrovicích,“ dodala Seifertová.

Kompletní seznam podpořených projektů pro rok 2018 lze nalézt na stránkách Karlovarského kraje, v sekci Dotace, v záložce Schválené dotace, kde stačí vybrat Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu.

Karlovarský kraj je regionem, který v čím dál větší míře objevují turisté.
V Místu pro život kraj nebodoval