V průzkumu se hodnotilo, jak často se personál usmívá na pacienty, a také úroveň bezpečnosti ve zdravotnickém zařízení. Na druhém místě v kraji skončila Karlovarská krajská nemocnice a na třetím Nemocnice Sokolov, kterou má pronajatou společnost Nemos. „Ocenění patří především všem našim zaměstnancům, zejména lékařům, sestrám a zdravotnickému personálu. Těm patří největší díky,“ uvedl k výsledkům ankety František Werner, ředitel Nemocnice Ostrov.

Anketní otázka pro respondenty zněla: „Jak často se personál nemocnice při komunikaci s vámi usmívá?“ Dotázaní své odpovědi vybírali z následujících možností: velmi často, často, méně často, nikdy. Zdravotníci se v anketě zase soustředili například na skutečnost, jakou mají možnost seberealizace, jak dobře se jim spolupracuje s kolegy a nadřízenými nebo jak sami hodnotí bezpečnost pacientů v nemocnici.

Ilustrační fotoZdroj: DENÍK

„Průzkum byl velmi komplexní. Spokojenost pacientů se spokojeností personálu přímo souvisí. Navíc všechna zařízení, která se průzkumu účastnila, získala cennou zpětnou vazbu. Předpokládám, že se všude stane podnětem, jak kvalitu poskytované péče dále zvyšovat,“ konstatoval MUDr. Martin Kuncek z vedení skupiny B. Braun CZ/SK. Tato společnost je partnerem a spoluzadavatelem průzkumu, který pak realizoval HealthCare Institute. Tato instituce sleduje bezpečnost a spokojenost pacientů, zaměstnanců a finanční kondici ve 155 nemocnicích s akutními lůžky již dvanáctým rokem. „Na efektivním léčebném procesu se skutečnost, jak se hospitalizovaný pacient cítí, podílí velmi markantně. Důvěra, že se léčí v přátelském a profesionálním prostředí, je klíčovou záležitostí,“ dodal MUDr. Martin Kuncek.

Do celostátního průzkumu se v uvedené kategorii zapojilo téměř 100 nemocnic a hlasovalo v něm 53 327 hospitalizovaných pacientů a přes 7 000 zdravotníků. Zvláštní kategorie Nemocnice pro život nahradila loňskou Nejusměvavější nemocnici. Do výsledku byla ale tentokrát zahrnuta nejen vstřícnost a vlídnost personálu vůči pacientům, ale i skutečnost, jak se cítí sami zaměstnanci. V celorepublikovém součtu vyhodnotilo více než 60 procent zdravotníků jako bezpečnostní riziko pro výkon svého povolání práci přesčas a přetěžování. Dále jmenovali syndrom vyhoření, agresivitu pacientů nebo jejich příbuzných a možnost nákazy. K eliminaci dalších rizik pak označili jako potřebné kontinuální odborné vzdělávání. V anketě byly hodnoceny zvlášť fakultní nemocnice a zvlášť ty ostatní. Celorepublikovou vítězkou této kategorie se stala Fakultní nemocnice Hradec Králové a Karvinská hornická nemocnice.

Jana Vildumetzová
„Vzdám se funkce,“ oznámila hejtmanka