Silnice R6 navazuje na silnici I/6 a zajišťuje dopravní spojení z Prahy přes Karlovy Vary, Sokolov až do Chebu a dále až k hraničním přechodům Pomezí a Vojtanov.

„Tato dopravní tepna je sice označována jako rychlostní komunikace, ale musíme zdůraznit nediskutovatelnou skutečnost, že má status dálnice," řekla policistka z preventivně informačního oddělení Karlovy Vary Zdeňka Papežová.

Z toho tedy plyne, že na R šestce platí každopádně stejná pravidla jako na dálnici. Toto znamená, že kromě motorových vozidel na ní nemají co dělat chodci, cyklisté, stopaři a další jiná vozidla s nižší konstrukční rychlostí. To znamená vozidla jedoucí do osmdesáti kilometrů v hodině.
„Mějte stále na mysli, silnice je určena výhradně pro motorová vozidla," apeluje Papežová.

Pokud porušíte pravidla provozu na pozemních komunikacích, musíte počítat s finančním postihem. Jedná se o pokutu do výše dvou tisíc.