V záříjových dnech tohoto roku si připomínáme třísté výročí první návštěvy ruského cara Petra Velikého ve vřídelním městě. Přítomnost cara byla ve městě zaznamenána řadou pověstí a legend, ale i výtvarnými díly.

Nejznámější je kamenná busta na výšině nesoucí jeho jméno. Vytvořena byla v roce 1877 pražským sochařem Tomášem Seidnem. Připomíná odvážný kousek zdatného cara, který se vsadil, že vyjede na neosedlaném koni ke kříži na vrchol bezejmenného kopce nad městem.
Pod pomníkem můžeme zhlédnout pamětní desku ve francouzském a ruském jazyce.

Odvážný čin také připomíná pozapomenutý obraz v nedaleké kavárně. Vysoko na zdi je zarámované plátno 3,20 x 1,60 metru, na kterém malíř zachytil jedoucího cara lesní divočinou. Hluboko pod ním je zobrazen gotický kostel sv. Maří Magdaleny, renezanční radnice a Zámecká věž.
Zašlé staré plátno postrádá dobré osvětlení a patřičnou pozornost průvodců…

Třetí zajímavostí je velká plastika s carem Petrem 1, která se nachází od roku 1912 ve spodní části pravoslavného kostela Petra a Pavla. (Pohled přes železnou bránu ze Sadové ulice). Krásný reliéf vytvořil karlovarský sochař Max Hiller k dvoustému výročí příjezdu cara v roce 1712.

Čtvrté je zajímavé sousoší Petra Velikého, které se nachází na Doubské hoře, nedaleko dřevěného ruského kostelíka. V lázeňském městě je také řada pamětních desek, které jsou osazeny na domech „Petr“ proti Mlýnské kolonádě, na hotelu Salvátor ve Vřídelní ulici a na domě č. 338 „Červený orel“ na Staré Louce. Poslední pamětní deska je na domě č. 131 v Hammerské ulici v Březové.

V Karlovarském muzeu můžeme mimo jiné také vidět dřevěný malovaný terč z roku 1711, do kterého slavný car střílel.

Jiří Böhm