„Nové parkoviště nás vyjde na šestnáct milionů korun, což je relativně dobrá cena,“ říká starosta Ostrova Jan Bureš. V minulosti musel odpovídat i na petici, jejíž autoři se záměrem nesouhlasilia požadovali, aby se před jejich domem parkovací místa nestavěla. „Petici jsme vzali na vědomí a rozhodli jsme, že v dotčeném místě vysadíme vzrostlejší stromy, abychom místo více oddělili od domů,“ vysvětluje starosta s tím, že o zrušení záměru se v souvislosti s peticí neuvažovalo. „Zajímavou změnu jsme ale udělali v otázce výsadby dřevin, kde jsme klasický kaštan nahradili kaštanem jedlým,“ dodal Jan Bureš s tím, že právě jedlé kaštany budou vysazeny v místech, kterých se zmiňovaná petice dotýkala.