Na jiném místě v tomto úseku se přitom letos v dubnu část trati sesunula a provoz tady byl zcela přerušen až do 18. srpna.

Podle Marka Illiaše ze Správy železniční dopravní cesty byla takzvaná pomalá jízda rychlostí 10 km/h zavedena na zhruba sto metrů dlouhém v úseku kvůli geometrické poruše koleje vzniklé při poklesu železničního spodku. „Stalo se tak na základě mimořádné prohlídky a hlášení strojvedoucího. Vzhledem ke zhoršování stavu byla ve středu jízda na jedné ze dvou kolejí zcela zastavena. Včera byla situace zatím řešen podbíjením. Na místo byl povolán geotechnik a na základě jeho doporučení jsou prováděny další zajišťovací práce a instalace měřících bodů ke sledování stavu železničního spodku,“ uvedl Illiaš. V postižením úseku se nachází most, vadná místa jsou na obou stranách v přechodu mezi náspem a mostem. Předchozí problematické místo místo bylo jen o něco dále.

Oprava poškozeného úseku přišla na 90,7 milionu korun. Sesuvem byl zcela zničen železniční svršek a trakční vedení. Práce probíhaly v obou traťových kolejích a spočívaly nejprve v odtěžení sesuté zeminy a vybudování nové výztuže náspu. Poté došlo na obnovu železničního svršku a trakčního vedení v délce 300 metrů.

V nákladech na opravu byl například geotechnický průzkum, odtěžení sesuté zeminy nebo sanační práce. Práce tehdy v samém závěru komplikovalo nepříznivé počasí, termín jejich dokončení se protáhl zhruba o dva týdny.