Jak se chovat při nehodách, požárech či jak zachránit život. To by se mohly děti z celého Karlovarského kraje naučit od září příštího roku, kdy by se mělo rozběhnout unikátní centrum, které ve stylu Jana Ámose Komenského bude učit hrou.

„Stavba Centra zdraví a bezpečí byla zahájena na začátku srpna," potvrdila Iveta Štočková z firmy Eurovia, která vyhrála výběrové řízení na realizaci stavby.

Stavba bude hotova za 10 měsíců a přijde na 51 milionů korun. Celých 85 procent částky je spolufinancováno ze zdrojů Regionálního operačního programu Severozápad.

Areál vznikne v městské části Tuhnice, nedaleko KV Areny v Karlových Varech. Děti z mateřských, základních i středních škol si ve zmenšených modelech budov vyzkouší, jak se chovat při hrozícím nebezpečí.

Na jednu centrální budovu se zázemím pro teoretickou výuku naváže malé městečko s nemocnicí, policejní služebnou, hasičskou zbrojnicí, rodinným domkem a stanicí integrovaného záchranného systému pro nácvik požárů, úrazů i dalších mimořádných případů. Venkovní plochy pak umožní výcvik malých řidičů na dopravním hřišti, poznávání nebezpečných rostlin na „jedové zahradě" a další výuku v prostoru malého lesíku, travnatých ploch nebo u jezírka.

„Už od roku 2008 se Záchranný kruh podílel na plánování a vzniku tohoto centra. Proto jsme moc rádi, že se na něm začalo pracovat," řekl manažer Záchranného kruhu Lukáš Hutta.

Simulované problémy mají děti lépe připravit na situace a rizika, které mohou nastat v reálném životě. Základní myšlenkou je soustředění prevence a přípravy dětí k jejich zvládání. Dle zahraničních statistik pomáhají podobná zařízení snížit počet úrazů u těch dětí, které výukou v centru aktivně prošly.

„Ze svých zkušeností mohu potvrdit, že to, co se člověk naučí zážitkem, mu utkví v hlavě daleko víc, než kdyby tyto vědomosti načerpal od stolu. Navíc zde budou působit profíci, kteří opravdu vědí, o čem mluví," dodal Hutta.

Děti se zde seznámí se sebeochranou či vzájemnou pomocí, stejně jako systematickou spoluprací záchranářů, odborníků a pedagogů.

V komplexu se účastníci naučí resuscitaci a první pomoc, komunikaci a tísňová volání, záchranu v různých rizikových situacích, zaměří se na prevenci rizik v domácnosti, při požáru, orientaci v silničním a železničním provozu.

Dozvědí se také informace z dopravní výchovy, vodní záchrany nebo ochrany osobního bezpečí.