Peníze obce využijí na opravy a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti, rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, provoz venkovských prodejen, činnost manažerů mikroregionů a místních akčních skupin a na projekty související s úspěšnou nominací hornického regionu Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO. Informovala o tom Veronika Svobodová z oddělení vnějších vztahu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Kraj obdržel 173 žádostí o poskytnutí dotace v celkové výši přesahující 50 milionů korun.