Takzvané újedě, jak se odborně návnadám říká, byly opakovaně nalezeny nedaleko mysliveckých kazatelen.

„Hnutí DUHA osobu, která v honitbě Podloučná opakovaně umisťuje masité újedi, nezná. Stejně tak netušíme, zda jde o myslivce, nebo člena jiného zájmového uskupení. Při prvním zjištění existence masitých újedí jsme o této skutečnosti informovali mysliveckého hospodáře s upozorněním, že případné další nálezy nezákonných újedí předáme Státní veterinární správě k prošetření. To jsme učinili a nyní čekáme na závěry Státní veterinární správy,“ uvedl z monitoringu šelem Jiří Beneš.

Přitom přítomnost takovýchto masitých újedí eviduje hnutí DUHA po celém území České republiky, kde se vyskytují velké šelmy. „Nález pečlivě zdokumentujeme a následně po mysliveckém hospodáři dotčené honitby požadujeme urychlené zjednání nápravy. Nejdeme cestou represe a veřejných útoků.

Situaci s mysliveckým hospodářem zkonzultujeme, popíšeme důvody našeho nesouhlasu s umístěním masitých návnad. Lokality, ve kterých jsme masitou újeď nalezli, dále monitorujeme,“ popsal Beneš.

Přesto ne vždy se jedná v případě masité návnady o past na vlky. „Je ovšem namístě zmínit, že masité újedě jsou v drtivé většině nastražené na lišky nebo divoká prasata. Na masité újedi však byla několikrát nalezena i zdechlina psa, což naznačuje pokus o upytlačení vlka. Liška se totiž psa bojí, pro vlka ovšem představuje pes konkurenci. Masitá újeď, a zejména v lokalitách výskytu vlka představuje riziko pytláctví. A jen na okraj zmíním, že masitá újeď je také v rozporu s veterinárním zákonem,“ vysvětlil Beneš.

Zákon nezákon, myslivecká příručka z roku 1942 mluví jasně. „Julius Komárek, jeden z nejlepších autorů myslivecké literatury, jehož Lovy v Karpatech patří mezi povinnou četbu každého myslivce, v této knize napsal: Jedinou spolehlivou metodou lovu vlků je čekání na újedi v takových místech, kde jsou vlci doma,“ sdělil Beneš. Újedě bývají umístěny blízko kazatelen nebo posedů.

V Krušných horách se v současnosti s naprostou jistotou společně pohybují dva vlci. „Poznatky z terénu naznačují vyšší číslo, na závěry je ovšem brzy,“ dodal Beneš.

Návrat vlků do našich lesů je malým zázrakem. Přesto mnozí tuto skutečnost považují za něco negativního a proti šelmám brojí. Přitom toto majestátní zvíře uctívali američtí indiáni a podle pověsti to byla vlčice, která odkojila Romula a Rema, zakladatele Říma.

Na Slovensku štvanici proti vlkům dovedli do dokonalosti. Vydobyli si výjimku a mohou vlky lovit. Nedávno tam lovecká sezona vlků skončila se skórem 44 mrtvých kusů, z toho jen čtyři uhynuli přirozeně.