„Město Aš se dlouhodobě snaží koncepčně rozvíjet vrch Háj tak, aby v tomto místě vzniklo centrum pro trávení volného času. Předmětem studie by mělo být vybudování atraktivního odpočinkového místa pro cyklisty, kteří na vrch Háj přijedou, včetně jeho napojení na cyklotrasy a vytvoření například singletrailů, překážkové dráhy a další. V následujícím období bude cyklistika a cyklodoprava středem naší pozornosti, o čemž svědčí navýšení objemu prostředků v programu Podpora cyklistické infrastruktury Karlovarského kraje. Zároveň do nového období vstupují i národní a evropské dotační fondy také se zvýšenou dotací zaměřenou na cyklistickou infrastrukturu. Je tedy nutné a žádoucí, aby byli žadatelé připraveni, proto jsme se také rozhodli individuální dotaci poskytnout,“ uvedl radní pro oblast regionálního rozvoje Patrik Pizinger. Aš považuje oblast kolem vrchu Háj za klíčovou pro rozvoj cestovního ruchu a pro další aktivity související s rozvojem města.