Pro zájemce měl k dispozici celkem 64,7 milionu korun. Do současnosti podalo žádost o dotaci více než pět stovek žadatelů, z toho většina žádostí byla bezchybných. Výzva končí 29. března 2019.

„Dotace může získat ještě asi 150 žadatelů. Mají na to sice dostatek času, ale doporučoval bych jim, aby příliš neváhali a podávali žádosti ještě letos. V takovém případě je totiž možné žádosti zpracovat do konce ledna. Po ukončení topné sezóny už lidé mohou začít s přípravami k výměně kotle,“ vysvětlil náměstek hejtmanky Dalibor Blažek.

Žadatel o kotlíkovou dotaci musí být vlastníkem či spoluvlastníkem rodinného domu nebo vlastníkem či spoluvlastníkem bytové jednotky v rodinném domě na území Karlovarského kraje. Dům či byt musí vytápět kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním.

Z dotace mohou žadatelé pořídit automatický kotel na uhlí a biomasu, kotel výhradně na biomasu (s ručním či automatickým přikládáním), plynový kondenzační kotel či tepelné čerpadlo. Zejména o tepelná čerpadla je v této výzvě největší zájem, o tento typ vytápění žádá 47 procent zájemců. Na nový zdroj vytápění mohou obyvatelé kraje získat až 120 000 korun podle vybraného druhu kotle.

Bližší informace o kotlíkových dotacích a podávání žádostí mohou občané získat na internetových stránkách projektu nebo u pracovníků oddělení grantových schémat krajského úřadu.

„Podávání žádostí elektronickou formou se osvědčilo, lidem to ušetřilo zbytečné a nedůstojné čekání ve frontě. Od srpnového spuštění další vlny kotlíkových dotací jsme zhodnotili do konce listopadu přes 300 žádostí, z nichž 209 projednala a schválila rada kraje. Nyní se uzavírají smlouvy o poskytnutí dotace,“ poznamenal Blažek.

Dalšími žádostmi se krajská rada bude zabývat na svém dnešním jednání.