„Toto seskupení se sjednotilo za účelem záchrany tohoto objektu a jeho fungování. Vzniklo spontánně na základě informací, které magistrát jakožto zřizovatel Domova důchodců poskytl veřejnosti," uvedl karlovarský zastupitel Jiří Kotek , jeden z členů nové iniciativy.

Vedení města počítá s vymístěním Domova důchodců a jak bylo na zářijovém jednání zastupitelstva města prezentováno, měl by být přesunut do Drahovic, do hotelu Marttel. Město ještě zvažuje další lokality, kam seniory přemístit, například do Doubí či do Dvorů.

„Klienti Domova důchodců ve Staré Roli si cení toho, že právě zde nacházejí tolik potřebný klid nejen pro své bydlení, ale tento objekt využívají i desítky dalších, kteří žijí v jeho okolí a docházejí se sem stravovat. Žijí a pohybují se v prostředí, ve kterém žijí převážnou část svého života," uvedl Jiří Kotek. Dodal, že při vědomí skutečného stavu objektu a jeho provozních podmínek je řada možných postupů, jak dům opravit.

„Primárně je však dobré vědět, že tento domov pro seniory je nejen na velmi vhodném místě, ale má předpoklady k poskytování kvalitní služby seniorům. Tím myslíme občanskou integritu, rovinný charakter okolí, klid, parkové zázemí, kvalitní služby včetně stravování a podobně," zdůraznil Kotek.

Nově vzniklé občanské uskupení chce zachránit a zachovat Domov důchodců ve Staré Roli. To je podle Kotka jeho cílem.

K iniciativě se na prvním ustavujícím setkání, které se konalo letos 24. září, přihlásilo 28 občanů. Obranný výbor, v němž bude seniory Domova důchodců ve Staré Roli zastupovat pět občanů, byl ustanoven o měsíc později, 24. října.

Obranný výbor

"Obranný výbor" zastupují tito občané: Jiří Kotek, zastupitel města; Hana Lukšíková; Rudolf Zeman; Antonín Halada; Miroslav Říhař.
Formálně je uskupení začleněno jako součást Občanského sdružení Život a prosperita.