V pořadí již druhou vlnu kotlíkových dotací, díky níž mohou majitelé rodinných domů získat peníze na výměnu starých, neekologických kotlů za moderní zdroje vytápění, spustil Karlovarský kraj koncem srpna minulého roku. S blížícím se koncem topné sezony evidují pracovníci krajského úřadu stále častější dotazy, zdali jsou k dispozici ještě volné finanční prostředky v programu kotlíkových dotací a zdali je ještě možné o dotaci požádat.

„Ačkoliv bude příjem žádostí ukončen až 29. března příštího roku, doporučujeme lidem, aby s jejich podáním neotáleli a využili příležitosti získat peníze na nový, ekologický kotel. Dosud jsme zhodnotili přes 440 žádostí,“ uvedl náměstek hejtmanky Dalibor Blažek. Z těchto žádostí bylo 400 nakonec projednáno a schváleno v radě kraje. „V současnosti se uzavírají smlouvy o poskytnutí dotace a proplácejí první úspěšné výměny. Dalšími žádostmi se budeme zabývat na jednání rady 5. března,“ poznamenal Blažek.

Příjem žádostí ve druhé vlně zahájil Karlovarský kraj vloni 30. srpna jako první v republice. V porovnání s první vlnou bylo novinkou podávání žádostí. A to elektronicky. Zájemci tak mohli odeslat žádost pohodlně jediným kliknutím. Zajistili si tím pořadí a další dokumenty pak mohli doručit na krajský úřad do deseti pracovních dnů.

Odpadá tak čekání, ba i nocování před hejtmanstvím, což žadatelé o dotace původně absolvovali z obavy, že by se na ně nedostalo. O kotlíkové dotace mohou žádat majitelé rodinných domů, jejichž původní kotel nesplňuje emisní třídu 3, 4 nebo 5 podle ČSN EN 303-5. Vyměnit jej mohou za automatický kotel na uhlí a biomasu, plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu s ručním, nebo s automatickým přikládáním, či za tepelné čerpadlo.

Podrobná pravidla dotačního programu jsou uveřejněna na elektronické úřední desce kraje a na internetových stránkách. Tady nechybí ani kontakty na úředníky, kteří jsou připraveni zodpovědět veškeré dotazy.