Výměna oken na dvou křídlech budovy byla složitá, protože škola je v městské památkové zóně. „I když škola není památkově chráněná, museli jsme výměnu každého okna konzultovat s památkáři. Část oken se vyměnila, část repasovala," uvedla ředitelka školy Hana Švejstilová.

Populární „zdrávka" patří v regionu mezi větší školy. Její maximální kapacita je přibližně 500 míst, momentálně ji navštěvuje asi 430 žáků, což je podle ředitelky slušný počet. „Samozřejmě že se ale musíme snažit o každého studenta. Zájem je však poměrně stabilní," podotkla Švejstilová.

Kromě zdravotnické školy vydal v letošním roce kraj do oprav a rekonstrukcí svých středních škol kolem 30 milionů korun. „Tato částka je každý rok zhruba stejná. K tomu je ale potřeba připočíst peníze, které kraj dává na předfinancování projektů, na které čerpáme dotace," konstatoval Novotný.

Kromě karlovarské zdravotnické školy nechal kraj v letošním roce udělat za čtyři miliony korun fasádu a zrekonstruoval přístupovou cestu u Gymnázia a obchodní akademie v Mariánských Lázních. Nová okna financoval rovněž na chebském i ašském gymnáziu nebo na Střední průmyslové škole keramické a sklářské v Karlových Varech.

Největší stavební akcí na krajských středních školách je přestavba západního křídla Prvního českého gymnázia Karlovy Vary. Celkové náklady včetně dotace a spoluúčasti Karlovarského kraje by měly dosáhnout 49 milionů korun. Kompletní dokončení projektu se plánuje na podzim příštího roku.