Přišel si tak na více než 170 000 korun. Všechno však prasklo a teď bude mít nejspíše o komplexní zabezpečení, ovšem poněkud jiného druhu, rovněž postaráno. Za způsobenou škodu a podvod mu hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let. Podvodník v žádosti o příspěvek na živobytí uvedl jako místo svého skutečného pobytu adresu a číslo bytu, který obývali jiní nájemci. K žádosti doložil smyšlenou nájemní smlouvu mezí ním a pronajímatelem. „Na základě této nepravdivé informace mu byl přiznán příspěvek na živobytí, který mu byl následně i vyplacen, a to od ledna roku 2013 do července roku 2015. Jednalo se o částku přes 100 000 korun. Obviněný muž úřadu dokládal doklady o placení nájemného, byť si musel být vědom, toho, že nájemné platí skuteční nájemci,“ uvedla mluvčí krajské policie Zuzana Týřová. Dále pak v úmyslu získat neoprávněný majetkový prospěch v žádosti o doplatek na bydlení vykutálený podvodník uvedl opět jako místo skutečného pobytu adresu a číslo bytu jako v předchozím případě, přičemž mu byl schválen a vyplacen doplatek v částce přesahující 70 000 korun.