Lycea při těchto středních školách už kraj pro příští školní rok zřejmě neotevře. A to ani pedagogické, přestože vzdělávání na tomto oboru podporovala i hejtmanka Jana Vildumetzová (ANO). Podle ní byla šance na jeho další činnost ještě před čtrnácti dny hodně vysoká. „Usnesení by se mohlo revokovat, protože jsem si ověřila, že zdejší studenti mají stoprocentní úspěšnost u maturit. A pokud by ve vysokoškolském studiu už nepokračovali, mohou se s tímto vzděláním uplatnit jako pedagogičtí asistenti,“ vysvětlovala možnost revokace usnesení krajského zastupitelstva hejtmanka. Jenomže zachování pedagogického lycea odmítl výbor pro výchovu a vzdělávání a rada stanovisko dosud nezaujala.

Podle krajského radního pro školství Jaroslava Bradáče by se pedagogické lyceum při pedagogické škole nemělo otevřít kvůli tomu, že by se jednalo o zásah do systému vzdělávání a koncepce školství v Karlovarském kraji. „Pedagogická škola může místo lycea rozšířit nabídku předmětů, a to o předškolskou pedagogiku, kde by mohly studovat budoucí učitelky pro mateřské školy a družiny, a také o předmět asistenta pedagoga. V nabídce školy by se tak nic nezměnilo,“ vysvětlil radní Bradáč. Podle něj i podle usnesení většiny krajských zastupitelů, kteří v loňském roce schválili slučování učilišť a středních odborných škol, patří nadaní žáci na gymnázia, nikoliv na lycea. Ta jsou v kraji tři a gymnázií je osm.

Proti dalšímu pokračování lycea při Střední pedagogické škole, gymnáziu a vyšší odborné škole v Karlových Varech se postavili i členové výboru pro výchovu a vzdělávání. Z jedenácti se jich na jednání sešlo devět. „Čtyři byli pro, tři proti, jeden se zdržel a jeden jednání opustil pro podjatost. Potřebných šest hlasů k souhlasu se zachováním pedagogického lycea tak chybělo,“ uvedl krajský radní Bradáč. Právě na závěry jednání tohoto výboru hejtmanka víceméně spoléhala a lyceum by při jeho souhlasu mohlo výjimku získat.

Argumentovala tím, že zvlášť po zavedení inkluze jsou tito pedagogicky vzdělaní pracovníci ve školách potřeba. Navíc zájem o studium na pedagogickém lyceu stoupá, nyní až trojnásobně, a je velmi úspěšné.

ŠKOLA SE NEVZDÁVÁ

Přesto by se konečný verdikt o pedagogickém lyceu mohl ještě zvrátit, v což doufá i ředitel Bohuslav Peroutka. Argumenty pro zachování činnosti lycea už zástupci školy hejtmance Vildumetzové tlumočili znovu, a to při Dni s hejtmankou. A navíc byli pozváni na jednání krajské rady. To potvrdil i ředitel školy Peroutka. „Dostali jsme šanci lyceum ještě obhájit a krajská rada znovu vše projedná. Počkáme si až na definitivní rozhodnutí,“ uvedl ředitel Peroutka.