Železniční zastávka ve Stráži nad Ohří na Karlovarsku je prvním a zatím jediným vlakovým nádražím v České republice, které je zabezpečené na dálku, a tak je i ovládáno. Malé nádraží ve Stráži nad Ohří bylo totiž vybráno pro pilotní testování této nové technologie, díky níž by se v budoucnosti mohla nádraží obejít bez výpravčích a pokladních. Železniční budova ve Stráži byla vybavena časovým zámkem a vzdáleným monitoringem vnitřních prostor, který dokáže odhalit i nežádoucí osoby. Pokud se testování na Karlovarsku osvědčí, přistoupí na nový systém i další česká nádraží.

"První čistě bezobslužné vlakové nádraží, které je zabezpečené na dálku, testuje Správa železnic (SŽ) s bezpečnostní agenturou Securitas ČR. Nachází se ve Stráži nad Ohří v Karlovarském kraji a v rámci pilotního projektu automaticky zamyká a odemyká nádražní budovu a příchod k vlakovým nástupištím na časový zámek. Vnitřní prostory budovy jsou vybaveny monitorovacím kamerovým systémem napojeným na vzdálený pult ostrahy Securitas Operations Center (SOC)," vysvětluje Ivan Sobička, který má na starosti propagaci nového systému.

A jak to vypadá v praxi? Budova se podle Sobičky automaticky zamkne v určitou dobu po příjezdu posledního vlakového spoje a po předchozí vizuální kontrole čekárny operátorem SOC, a odemyká se až s dostatečným časovým předstihem před příjezdem prvního ranního spoje. "Před nasazením tohoto řešení budovu odemykali a zamykali pracovníci najaté výjezdové služby, kteří ale mohli být odvoláni na jiný mimořádný výjezd a cestující se pak nemohli dostat do budovy nádraží a k nástupišti. Časový zámek však neznamená, že by opozdilci museli na nádraží nedobrovolně nocovat," konstatuje Sobička.

„V případě, že se některý z cestujících zdrží v budově nádraží, operátor SOC ho prostřednictvím reproduktoru v nádražní budově vyzve, aby opustil střežený prostor. Pokud by přeci jenom v budově někdo zůstal zamčený, může mu operátor SOC na dálku odemknout,“ říká Jan Peroutka, technický ředitel společnosti Securitas ČR. „Pouze v případě, že nelze situaci vyřešit vzdáleně pomocí instrukcí přes mikrofon, operátor SOC povolá mobilní jednotku, která zjedná pořádek. Budovu nádraží se tedy od uzamčení do otevření nepřetržitě monitoruje přes SOC, aniž by byla nutná fyzická přítomnost ostrahy,“ dodává Peroutka.

Pokrok jde dopředu a nevyhýbá se ani železnicím. „S pokračující modernizací české železnice přibývá nádraží, na kterých už nepracují žádní dopravní zaměstnanci. Přesto i v nich chceme nabízet cestujícím příjemné prostředí při čekání na vlak. Proto jsme se rozhodli zapojit do projektu dálkového uzamykání čekáren. Časovač zámků lze vždy nastavit podle místních podmínek, na bezpečí cestujících dohlíží kamerový systém. Věřím, že se díky dobrým zkušenostem ze Stráže nad Ohří podaří rozšířit tento systém i na další naše nádraží,“ říká ředitel odboru bezpečnosti a krizového řízení SŽ Vladimír Abraham.

Jak konstatují zaměstnanci SŽ, ovládání na dálku je ekonomicky výhodnější a navíc i efektivnější, protože nezávisí na fyzické přítomnosti mobilní jednotky. "Vzhledem ke stoupajícímu počtu nádražních objektů bez výpravčích a pokladních je pravděpodobné, že poptávka po podobném řešení bude stoupat," dodává Sobička s tím, že než byl ale tento systém uveden ve Stráži nad Ohří do provozu, předcházela tomu diskuse trvající téměř tři roky.