Buď jde skutečně jen o pikantní náhodu, nebo se magistrát chystá na podzimní komunální volby. Vozidlo, které se nám podařilo vyfotografovat přímo před budovou karlovarské radnice, dokladuje, že se na magistrátu začalo uklízet ve velkém. Náměstek Tomáš Hybner ale uvedl, že skartace dokumentů zde probíhá pravidelně a nelze hovořit o žádném mizení důležitých dokumentů, které by se mohly dostat do rukou opozice. Tedy pokud by vyhrála volby.

Při skartaci na magistrátu nešlo o úklid před komunálními volbami, ale naopak po parlamentních volbách. „2. července byly firmou Skartace s.r.o., Praha odváženy do skartace použité hlasovací lístky a obálky z květnových voleb do Parlamentu ČR . Jde o činnost ze zákona, kdy se použité hlasovací lístky a úřední obálky vyřazují po uplynutí třicetidenní lhůty od uveřejnění výsledků voleb státní volební komisí, není za tím určitě nutno hledat žádnou senzaci,“ uvedl mluvčí Jan Kopál. Státním oblastním archivem Karlovy Vary bylo vydáno dne 9.7.2010 povolení ke skartaci volebních materiálů. Skartace podle mluvčího proběhla 2.července, tedy v zákonem stanovené lhůtě.