Ostrovská průmyslovka nabízí mimo jiné studium oborů klíčových pro energetický průmysl, proto besedy objednává pravidelně. Lektoři projektu jsou přední čeští odborníci na energetiku, kteří se studenty snaží motivovat k volbě povolání v tomto perspektivním oboru. Do Ostrova tentokrát přijel diskutovat Ing. Petr Vácha z Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy.

Lektor postupně představil všechny energetické zdroje, jejich výhody a nevýhody, technická řešení výroby elektřiny i nevyřešený problém jejího skladování. Ten je výzvou i pro studenty. Množství elektřiny, vyrobené například ve větrných a slunečních elektrárnách, závisí na počasí a denní době. V elektrické síti ale musí být v každý okamžik jen tolik elektřiny, kolik v danou chvíli spotřebujeme.

Beseda o energetice na ostrovské průmyslovce.Zdroj: Deník / Redakce

Při nestabilních dodávkách se zvyšuje hrozba blackoutu. Abychom mohli kolísavou výrobu regulovat, je třeba najít nové způsoby skladování elektřiny ve velkém. Bezemisní jaderné energie se tento problém sice netýká, výzvou do budoucna je ale třeba hledání nových technologií recyklace radioaktivního vyhořelého paliva a budování podzemních úložišť.

Studenti zhlédli krátký edukativní film o štěpné reakci, vyzkoušeli si výrobu energie prostřednictvím ručního fotovoltaického zařízení, byli svědky měření přírodní radioaktivity v prostředí učebny i různých předmětů přenosným dozimetrem a v této souvislosti se také přesvědčili o izolačních schopnostech vody. V otázce úspor uvedli, že by se dokázali obejít bez žehličky, reproduktorů nebo notebooku, jejich energetickou náročností si ale jisti nebyli. Zaskočila je vysoká spotřeba elektřiny na ohřev teplé vody, která je v domácnostech dle statistik hned na druhém místě po vytápění.

Projekt nabízí mladým lidem úplné, nezkreslené informace a představuje energetiku v ekologických, ekonomických, sociálních i politických souvislostech a inspiruje posluchače k zaujímání aktivních a racionálních občanských postojů v této oblasti. 

Ilustrační foto
Krajská nemocnice se zmítá v dluzích. Čeká ji pronájem?