Když před rokem a půl vstupoval jako naprostý do nováček na karlovarskou politickou scénu, dal si náměstek primátorky Miroslav Vaněk (Karlovaráci) za cíl nejen oživit bytovou výstavbu, o které hovořil před pár dny v článku „Náměstek Vaněk: Chci, aby lidé ve Varech zůstali. Plánujeme výstavbu stovek bytů", ale pozornost chtěl upřít i na sportoviště, mnohé problémové lokality, ale třeba i na zahrádkáře. Pro ty město plánuje novou kolonii. Redakce Deníku se ho proto zeptala, jak to vypadá s plněním těchto cílů.

Jak se vám daří se vám prosazovat plány na zvelebení sportovišť v Tuhnicích?

Myslím si, že daří. Velkou proměnou aktuálně prochází Atletický stadion Karlovy Vary, kde se práce nezastaví ani po dokončení rekonstrukce plochy sportoviště v červnu letošního roku. V areálu budeme pokračovat v revitalizaci dalších prostor, jako je tribuna, sociálního zařízení pro návštěvníky, zázemí pro sportovce a podobně. A protože má celé území v okolí KV Areny a atletického stadionu z našeho pohledu velký potenciál pro rozvoj sportovních aktivit, připravujeme generel všech sportovišť a ploch v lokalitě, která zahrnuje i prostor bývalého Kattenbecku, areál SKP Hvězda, areál zdraví a stávající objekty KV Areny.

Páteční akce u karlovarského Lidlu.
VIDEO, FOTO: Do karlovarského Lidlu napochodoval zakrvácený muž s nožem v ruce

Cílem je, abychom toto území nerozvíjeli nahodile, ale abychom postupovali podle propracovaných a promyšlených plánů a parametrů, které samozřejmě diskutujeme se sportovními kluby, které zde už působí, anebo by zde své aktivity mohli rozvíjet. Tento generel a z něj vycházející plány jsou také nezbytné k zajištění financování. A v neposlední řadě je nezbytné přihlédnout v plánování k technické a energetické provázanosti. Jeden příklad za všechny: je smysluplnější a z pohledu financí násobně výhodnější vybudovat venkovní padesátimetrový bazén v areálu KV Areny, kde už je k dispozici potřebná technologie, než jej v podstatě od nuly budovat například na Rolavě. A zda se mi tyto plány daří naplňovat? Přál bych si, aby šlo všechno podstatně rychleji, nicméně jsem rád i za ty postupné krůčky, kterými se k vysněnému cíli posouváme.

Chtěl jste nové zahrádky ve Staré Roli. Je tady nějaký posun?

V přípravě nové zahrádkářské kolonie v lokalitě pod jezdeckým areálem ve Staré Roli jsme se posunuli výrazně dopředu. V červnu bychom měli mít dokončený projekt pro stavební povolení, získali jsme kladná stanoviska všech dotčených orgánů. V roce 2025 bychom rádi zahájili výstavbu téměř devadesáti nových zahrádek pro občany města a připravili pravidla pro jejich přidělování.

Jaký je konkrétní posun v problémových lokalitách, které Karlovy Vary hyzdí a obyvatelé si na ně stěžují?

Na problémové lokality, které trápí město a jeho obyvatele dlouhá léta, jsem se zaměřil ihned po svém nástupu do funkce. A díky spolupráci se všemi členy vedení města se snažíme tuto problematiku řešit a myslím, že se nám to celkem úspěšně daří.

První posuny a změny zaregistrují obyvatelé města již brzy. Na dobré cestě je proměna takzvané Mototechny v Rybářích, velmi výrazně jsme se posunuli v Jabloňové ulici, kde z původních stovek garáží nebo spíš jejich torz jich zbývá jen 64 a plánujeme další demolice. Zároveň připravujeme projekt na rekonstrukci místní komunikace, kterou rozšíříme, aby byla kapacitně vyhovující pro dopravní obsluhu této lokality. Jednáme již totiž s několika podnikatelskými subjekty, které by v tomto prostoru určeném pro malovýrobu chtěly rozvíjet své aktivity.

Také doufáme, že se úspěšně vyřeší lokalita pivovaru. Pokud zde investor získá územní rozhodnutí, a já v to pevně věřím, ihned zde zahájí demolici objektů a následně zahájí výstavbu první etapy svého developerského projektu. Dle mého názoru je to projekt velmi pěkný a výrazně pozvedne celou lokalitu a úroveň čtvrti Rybáře. A také vyřeší nesčetně problémů, které v současné době v této lokalitě registrujeme.

Bazénové centrum KV Areny.
Tuhnice se mohou stát sportovním centrem. V plánu jsou hřiště, bazén i hala

Jen doplním, že se nám v letošním roce podařilo vyřešit další problematické objekty, které se stávaly útočištěm bezdomovců a vandalů. Jde o Hájenku pod lesem v Tuhnicích, kterou jsme vyčistili a zabezpečili, a vilu v Teplárenské, kterou jsme pronajali, budovu na výjezdu ze Staré Role na Mezirolí jsme pak prodali.

Je vaše zapálení stále tak stejné jako na začátku před volbami? Nelitujete toho, že jste usedl v radě města? Šel byste do toho znovu?

Možná mi to leckdo neuvěří, ale nelituji toho ani v nejmenším. Jsem za tuto práci vděčný, přestože je to práce náročná v mnoha ohledech. Velice mě tato má nová role baví a jsem upřímně rád, že mohu ovlivňovat věci a dění ku prospěchu města, ve kterém žiji celý život, a které je mojí srdeční záležitostí. Velmi mi záleží na tom, jak naše krásné lázeňské město bude žít, rozvíjet se a prosperovat. Pokud budu mít šanci, budu pokračovat velice rád.

Co vy sám považujete za ten první rok a půl ve funkci za svůj největší úspěch?

Podařilo se nám po všech stránkách stabilizovat odbor majetku města. A za velký úspěch považuji fakt, že jsme v rámci vedení města nastartovali nebo začali výrazně dopředu posouvat velké projekty, na kterých všichni týmově pracujeme. Mnohé z nich jsou naprosto klíčové, ať už je to Chebský most, dopravní terminál, parkovací domy a již zmiňovaná bytová výstavba. Těch projektů jsou celkem tři desítky.

Co vás naopak zklamalo, že to nejde, nebo nejde tak rychle?

Neřekl bych, že by mě něco přímo zklamalo, ale mrzí mě, že mnohé věci nejdou posouvat kupředu tak rychle, jak bych si představoval. Ale bohužel v samosprávě a státní správě jsou dané postupy, pravidla a lhůty, nefunguje to jako v soukromé firmě. Ale překážky jsou od toho, aby se překonávaly. Já jsem navíc přesvědčen o tom, že v rámci vedení města jdeme správným směrem a dotáhneme zdárného do konce mnoho z projektů, na kterých pracujeme.