Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM) intenzivně připravuje další zásadní projekt na revitalizaci dožilé části města, a to náměstí Dr. Milady Horákové, kde kancelář sama sídlí. Karlovy Vary nemají na rozdíl od jiných měst žádné strategické náměstí. Do revoluce se náměstí jmenovalo Stalinovo a stála tam tribuna. Shromažďovaly se tam armády, ať už německé či sovětské, a místo bylo cílem prvomájových i říjnových průvodů. Tribunu na začátku 90. let nahradil ne příliš atraktivní pavilon s několika objekty a podzemními garážemi, které jsou jen z části obsazené. Ani volná plocha není Karlovaráky příliš využívaná.

"Objekty dělí prostor na několik částí – ze severní strany vymezují širokou ulici a z jižní strany prostor parku. Všechny tyto části mají ambici být příjemnými prostory v centru města, ale aby mohly dobře plnit svoji roli, potřebují provést revitalizaci, která je zatraktivní pro běžný život obyvatel. Z nějakého důvodu tam chybí městský život, naším záměrem je proto tento prostor oživit a udělat ho pro veřejnost atraktivnějším," vysvětluje ředitel KAM Karel Adamec.

Na revitalizaci náměstí pracují architekti už několik měsíců. Dokonce vyzvali občany, aby prostřednictvím dotazníku poslali KAM své návrhy a připomínky. "Už máme od veřejnosti téměř 600 ohlasů," upřesňuje ředitel.

KAM na projektu Moje Milada spolupracuje se spolkem Vzbuďme Vary a společně chystají velké setkání, které má být startem pro další budoucnost náměstí. "Vzbuďme Vary tam chystají kulturní akci, my při té příležitosti budeme prezentovat možné návrhy na přeměnu lokality," nastiňuje Adamec. Jak doplňuje Jana Boukalová z KAM, termín této akce ještě není přesně určen. "Předpokládáme, že to bude v dubnu či květnu v duchu umělecké performance," poznamenává Boukalová.

Adamec dodává, že právě v tento den budou prezentovány i podněty z řad veřejnosti. "Následně poté vypíšeme na tento projekt urbanisticko -architektonickou soutěž. Po sběru dat, historických fotografií a participativní diskuzi s občany připravujeme zadání, které bude sloužit jako podklad pro zpracování projektu," uzavírá ředitel Adamec s tím, že jedním z faktorů, který negativně ovlivňuje vzhled současného náměstí, jsou i reklamy jednotlivých nájemců. Majitel objektů firma Caluma proto už požádala KAM o jednotnou koncepci.