Situaci by chtěla změnit náměstkyně primátora Dagmar Laubová, která chce nejasnosti v tomto hudebním tělese vysvětlit. „Orchestr nadále normálně hraje, zkouší a pracuje. Proto se mi nelíbí, že se řada lidí snaží situaci v KSO kritizovat a rozviřovat atmosféru,“ konstatovala náměstkyně.

„Důkazem, že se normálně hraje, je i nadcházející koncert, který se koná v sobotu 8. května. Ten bude dirigovat Jiří Stárek, který pro zdejší orchestr jako šéfdirigent hodně udělal a spolupráce s ním nebyla ukončena příliš dobrým způsobem. To chceme napravit, a proto ho pan ředitel přímo na tento koncert jako dirigenta pozval. Jsme rádi, že nabídku přijal,“ dodala Dagmar Laubová.

V příštím týdnu pak chce náměstkyně objasnit, jak to je s ukončením spolupráce s francouzským dirigentem Martinem Lebelem i zmínit další informace.