Ačkoliv školské odbory varovaly letos před možným enormním náporem na gymnázia v Karlovarském kraji, První české gymnázium v Karlových Varech, které bylo založené už v roce 1924 a v jehož lavicích usedly i některé známé české osobnosti, takovou situaci řešit nemuselo. Na podrobnosti ohledně přijímacích zkoušek se Deník zeptal ředitele Zdeňka Papeže, který vede karlovarské gymnázium už téměř třicet let, a to od roku 1996.

Kolik tříd budete v září otevírat na osmiletém studiu, kolik na čtyřletém?

Pro příští školní rok otevíráme dvě třídy osmiletého gymnázia, do nichž přijmeme 60 žáků, a jednu třídu čtyřletého gymnázia, kam usedne 32 studentů.

Kolik se letos přihlásilo dětí?

V letošním roce jsme obdrželi 193 přihlášek na osmileté gymnázium a 103 přihlášek na gymnázium čtyřleté. Rozhodující je ale počet přihlášek na první termín zkoušek. Tito uchazeči tvoří devadesát procent zájemců o studium na naší škole. Na první termín máme tedy letos 56 přihlášek na čtyřleté gymnázium a na osmileté 113 přihlášek.

Dětská pobočka sokolovské knihovny na sídlišti Michal.
Nejpůjčovanější dětskou knihou za loňský rok byl komiks Simpsonovi

Vymykají se tato čísla nějak předchozím letům?

Tyto počty přihlášek jsou v posledních třech letech statisticky konstantní. Nejvíce přihlášek bylo začátkem tisíciletí, kdy jsme registrovali 250 zájemců o osmileté studium a 150 o čtyřleté. Pak se začal postupně projevovat demografický pokles počtu dětí.

Prvním českým gymnáziem prošla řada známých osobností. Jsou to například: lyžař Michal Novák; finančník Jiří Šmejc; lékař prof. MUDr. Jiří Horáček, PhD; herec, spisovatel, scénárista, režisér Lukáš Jůza, Mga; vědec PhDr. Ing. Jiří Skuhrovac, PhD; spisovatel Miloš Urban; spisovatel a novinář Rudolf Křesťan; herečka Daniela Kolářová; Tomáš Matušek – vědec z týmu Billa Gatese.

Očekával se zvýšený počet přihlášek na čtyřleté studijní obory, zvláště pak v okresech Sokolov a Cheb. A co Karlovy Vary?

V případě naší školy se tato předpověď nepotvrdila a počet zájemců byl letos obdobný jako v uplynulých letech, jak už jsem zmiňoval. Neznám však situaci na jiných školách a v jiných okresech našeho kraje. To je otázka na zřizovatele středních škol, který tyto údaje právě zjišťuje.

Jednou z možností, jak se vyrovnat se zvýšeným počtem dětí, které letos končí povinnou školní docházku, bylo i otevření další třídy pro tyto uchazeče. Jak se k tomu postavila vaše škola?

Po jednání se zřizovatelem bylo rozhodnuto nabídnout v prvním kole přijímacího řízení 32 volných míst namísto tradičních 30. Možnost otevření další třídy jsme si ponechali v záloze na druhé příjímací kolo, a to pro případ, že by počet přihlášek skutečně významně vzrostl.

Otevření takové nové třídy ale není pro školu asi právě jednoduché…

Ano, pro její otevření další je třeba nejen zajistit prostory pro výuku, ale navýšit i úvazky pedagogů, případně dokonce i přijmout nové učitele.

Mohl byste popsat, jak je to s organizací otevření další třídy?

Otevírání nových tříd je součástí projednaného záměru se zřizovatelem školy, v našem případě Karlovarským krajem, a to vždy s ročním předstihem. Je to také důležitý prvek krajské strategie oborové skladby středoškolských studií v Karlovarském kraji. Pro to, aby se taková třída otevřela, se vychází se z kapacit jednotlivých škol, z vývoje zájmu o studijní obory, ale také z možností a potřeb našeho kraje.

Otevření nové třídy není přitom záležitostí jednoho roku…

Samozřejmě, když třídu jednou otevřete, tak postupuje do dalších ročníků. Problém by mohl být třeba finanční, kdyby měla málo žáků. Ale zrušit třídu pak v podstatě nelze, nebo jen zcela výjimečně - například sloučením s jinou málo naplněnou třídou téhož ročníku a oboru vzdělání.

Vojáci cvičili sestřelování dronů, Doupov se proměnil ve válečnou zónu
Vojáci cvičili sestřelování dronů, Doupov se proměnil ve válečnou zónu

Jak hodnotíte připravenost studentů?

Letošní připravenost uchazečů ještě hodnotit nelze, přijímací zkoušky se konají až v polovině dubna. Situace je ale setrvalá, štěstí u přijímaček přeje těm připraveným.

V minulých dvou letech byla situace odlišná, protože se na přípravě žáků negativně projevilo uzavření škol a distanční výuka - žáci dosahovali nižšího počtu bodů, byli v řešení úloh méně úspěšní.

A jak hodnotíte náročnost testů?

Testy na čtyřleté studijní obory jsou dobré a odpovídající. Testy na osmiletá gymnázia jsou minimálně o level náročnější, protože musí být schopny rozřadit stovky schopných uchazečů (jedničkářů) a vybrat ty nejnadanější. Možná tam chybí testy studijních předpokladů, které byly v minulosti s úspěchem používány. Dnes je toto měření IQ a předpokladů pro další úspěšná studia obsaženo v některých úlohách v testech z matematiky i z češtiny, a proto se mohou testy někomu zdát obtížné. Je tu posun k testování matematické a čtenářské gramotnosti a logického uvažování.