Že se Národní dům po dlouhých letech konečně opravuje, to je ta dobrá zpráva. Ovšem ze smělých plánů na rozšíření hotelu směrem k tržnici nezbylo nic. Ale i to je dobrá zpráva. Další staveniště uprostřed obchodní zóny je to poslední, co Karlovy Vary nyní potřebují.

Pražská firma Eltodo Národní dům, která si hotel od magistrátu za 21 milionů korun koupila, zde původně plánovala sedmipatrové obchodní centrum s wellness a fitness provozy, rychlým občerstvením a dalšími službami. Karlovarský magistrát už je se změnami plánů srozuměn. A souhlasí.

„Společnost primátora Petra Kulhánka informovala o dosavadním průběhu rekonstrukce Národního domu. V současné době je dokončena oprava střechy a rekonstrukce bude pokračovat dále," uvedl Jan Kopál, mluvčí magistrátu.

Doplnil, že firma Eltodo alokovala vlastní prostředky na rekonstrukci stávajícího historického objektu Národního domu a upustila od záměru spolupracovat se strategickým partnerem na přístavbě nového komerčního objektu na ploše mezi Národním domem a centrální zastávkou městské hromadné dopravy ve Varšavské ulici.

„Tato plocha zůstane zatím nezastavěná. Město mimo jiné očekává, že doporučení pro její využití vzejdou ze soutěže o návrh urbanistického řešení širšího centra města Karlovy Vary," doplnil mluvčí.

Zatímco karlovarský magistrát je s investorem a postupem prací spokojen, Asociace pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví (ASORKD) tvrdí, že památkáři města opět selhali. Před zahájením rekonstrukce Národního domu údajně neprovedli dostatečný průzkum.

„Karlovarský magistrát nenařídil před započetím rekonstrukčních prací Národního domu v Karlových Varech provedení stavebně-historického průzkumu. Ten by měl být však proveden vždy před vydáním závazného stanoviska," uvedl Martin J. Kadrman. Podle asociace byla provedena pouze část průzkumu. A to před dvaceti lety, což je porušením zákona.

Ti se ale proti tomuto tvrzení ostře ohradili. „Jestli opět někdo selhal, nejsou to karlovarští památkáři, ale Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR. Místo aby si její představitelé obstarali a ověřili informace, vychází z dojmů, které neváhají vydávat za nesporné pravdy. Pokud by se obtěžovali karlovarských památkářů zeptat, zjistili by, že každý záměr obnovy či opravy objektu je pečlivě konzultován jak oddělením památkové péče, tak také Národním památkovým ústavem," zdůraznili. A dodali, že na každém kontrolním dni jsou zástupci památkové péče pečlivě kontrolovány provedené části oprav a stanoven další rozsah prací. „Stojí za to připomenout, že to bylo právě oddělení památkové péče, které v roce 2010 započalo jednání s vlastníkem objektu o obnově objektu a o některých zabezpečovacích pracích a to po táhlých soudních tahanicích, kdy bylo vlastnictví objektu vytrvale zpochybňováno," odmítli kritiku památkáři.