Doplatilo na to devět cizinců, kteří se dostali do konfliktu se zákonem. Při pobytových kontrolách v Karlových Varech a v Sokolově zkontrolovali policisté šest objektů a odhalili devět osob, které neměla takříkajíc papíry v pořádku. „Na ubytovně v Sokolově objevili policisté dva cizince, kteří svoji totožnost prokazovali identifikační kartou – občanským průkazem – Bulharské republiky s vyplněnými skutečnými identifikačními údaji své osoby a opatřenou svou skutečnou fotografií.

Při zjišťování totožnosti se muži kontrolujícímu policistovi vydávali za státní příslušníky Bulharské republiky, ačkoli si museli být vědomi toho, že jejich skutečná státní příslušnost je jiná. Identifikační karty, které předložili, byly na místě podrobeny předběžnému posouzení specialistou pro odhalování neregulérních dokladů v schengenbusu. Specialista na doklady zjistil, že předložené doklady jsou padělané. Oba muži tak užili osobní doklad totožnosti tedy padělanou veřejnou listinu jako pravou,“ uvedla mluvčí krajské policie Kateřina Böhmová.

Policisté oba muže na místě zadrželi jako osoby podezřelé z přečinu padělání a pozměnění veřejné listiny. Věc bude řešena ve zkráceném přípravném řízení. Obě osoby zůstávají v zadržení. „Na téže ubytovně kontrolovali policisté muže ve věku 33 let z Lounska. Zjistili, že je po muži je vyhlášeno pátrání po pobytu Okresním soudem v Lounech. Dalším šetřením bylo zjištěno, že tato ubytovna je provozována nelegálně a s majitelem bude zahájeno správní řízení,“ poznamenala Böhmová.

Na ubytovně v Karlových Varech odhalili policisté cizince, který předložil cestovní doklad s platností pouze do 26. února loňského roku. „Čtyřiačtyřicetiletý cizinec se tedy na území České republiky zdržoval neoprávněně a byl mu tak ukončen přechodný pobyt udělením výjezdního příkazu. Cizinec se svým jednáním dále dopustil přestupku, tedy povinnosti pobývat na území České republiky s platným cestovním dokladem. Cizinci byla uložena bloková pokuta ve výši 3000 korun a byl poučen o povinnosti vycestovat v době stanovené výjezdním příkazem,“ konstatovala mluvčí. Dále policisté při akci Nataša udělili pět blokových pokut cizincům, kteří neměli sjednané zdravotní pojištění. To je nutnou podmínkou pro pobyt na území České republiky.