Návrhy na udělení ocenění mohou podávat členové zastupitelstva města i občané, a to do 15. ledna na adresu Magistrát města Karlovy Vary, odbor kancelář primátorky, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary.

Ocenění náleží mimořádným osobnostem, které jsou svým životem nebo dílem spjaty s Karlovými Vary. Součástí písemné nominace by mělo být i podrobné zdůvodnění, proč by si daná osoba ocenění zasloužila. Poté ocenění uděluje zastupitelstvo města a předávána jsou při slavností příležitosti, zpravidla v průběhu slavnostního večera v rámci Zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech.