„Odstoupením všech zastupitelů a náhradníků z kandidátní listiny Nezávislí se obec dostala do nepříjemné situace,“ uvedla starostka Nebanic Jitka Pagáčová. „Důvody, proč se zástupci rozhodli pro hromadný odchod, neznáme. Argumentace opozičního uskupení o nemožnosti cokoli změnit, zneužívání obecního vozidla, arogance a tak dále nám nepřijde jako skutečný důvod,“ sdělila starostka.

Odstoupivší zastupitelé ve svém vyjádření, které dostali Nebaničtí do schránek, poukazovali na to, že do voleb šli mimo jiné s tím, že jejich prioritou je dodělání komunikací v obci, lepší údržba obce a zprůhlednění vedení obce. Opozice jako důvod k odstoupení uvádí fakt, že starostka zneužívala služební vozidlo nebo nedodržovala předpisy o nakládání s finančními prostředky.

A vadí jí i další věci. „Zasahování do práce kontrolní a finanční komise, nedodávání námi vyžádaných podkladů ke kontrole a bezdůvodné rušení komisí,“ odůvodnili odstoupivší zastupitelé. Ti ve volbách získali tři křesla ze sedmi. Nejvíce hlasů z jejich uskupení v loňském roce od voličů získali Ivana Ederová, Jaroslav Koubek a Zdeněk Skokan.

K dopisu opozice se současná starostka obce vyjadřovat nechce. „To, jak na obci hospodařím, je patrné ze závěrečného účtu obce,“ řekla Jitka Pagáčová.

S novými volbami jsou smířeni i někteří občané obce. „Zvolení zastupitelé nespolupracovali a nefungovali tak, jak by měli. Osobně si tedy myslím, že nové volby jsou pro Nebanice nejlepším možným řešením. V posledních letech se obec příliš nerozvíjí, a proto bych se nebránil tomu, aby se vedení obce kompletně obměnilo. Noví lidé by přišli s novými nápady a to by Nebanicím jen prospělo,“ uvedl místní občan Jakub Kopřiva.