V měsíci září postoupily práce na realizaci projektů týkajících se nejdeckého zimního stadionu doslova o mílový krok.

„Z větší části byly dokončeny práce na podzemních inženýrských sítích a většina velkých terénních úprav. Byly započaty práce na budování zpevněných ploch, se kterými souviselo především vybudování opěrné stěny, která zajistila stabilitu svahu a možnost budoucího parkování vedle objektu zázemí,“ uvedla Andrea Kadlecová z nejdeckého městského úřadu.

Podle ní je stavba zastřešení ledové plochy až na menší dokončovací práce téměř hotova. Stavba zázemí zimního stadionu je ve fázi největší rozpracovanosti. Pracuje se jak uvnitř haly a budovy zázemí, tak v exteriéru na budování zpevněných ploch.
„Současně s těmito projekty jsou v okolí realizovány i další investiční akce, mezi které patří např. výstavba veřejného osvětlení podél příjezdové komunikace k zimnímu stadionu,“ dodala Kadlecová.

Práce na projektech, i přes drobné problémy, stále probíhají podle navrženého harmonogramu, proto by termín nabídnutý dodavatelem v soutěži měl být dodržen a oba projekty by měly být dokončeny do konce října tohoto roku.⋌