Nejdečtí zastupitelé zrevidovali rozhodnutí o zvýšení místního poplatku za vývoz komunálního odpadu s účinností od ledna 2013 z původních pět seti korun na osm set korun na osobu za kalendářní rok.

Město se tak rozhodlo proto, že skutečné náklady na likvidaci odpadů za rok 2011 činily na jednoho poplatníka 802,17 korun.

„Tento krok, zvýšení poplatku o 60 procent na osobu, cítí široká veřejnost jako nespravedlivý a demotivující. Zejména proto, že většina občanů pravidelně odpady třídí a snižuje tak objem netříděného odpadu ve městě, jehož likvidace je finančně náročná", uvedl zastupitel města Nejdku Miroslav Drobný (SPOZ).

Na tuto skutečnost upozorňoval s Bedřiškou Treglerovou ostatní zastupitele již před zvýšením poplatků na zářijovém zasedání zastupitelstva.
„Vzhledem k tomu, že se s názory občanů ztotožňujeme, podali jsme letos 13. prosince návrh na změnu sazby poplatku z osmi set korun na pět set padesát korun, to je zvýšení o deset procent na osobu za kalendářní rok," sdělil Drobný.

S nespokojeností občanů se setkali i ostatní zastupitelé, a proto většina z nich své původní rozhodnutí přehodnotila a tento návrh podpořila. Poplatek za vývoz komunálního odpadu tak bude v Nejdku činit v roce 2013 na osobu 550 korun za kalendářní rok.

Názor nejdeckých občanů byl vyslyšen, přestože město bude za svoz odpadu doplácet.

„Prioritou pro nás je čisté město a spokojení občané. Věříme, že budou nadále odpad třídit v co největší míře, aby nás ujistili, že toto politické rozhodnutí bylo správné," dodal Drobný.