M. S. Bridget Henisch, manželka významného nejdeckého rodáka profesora Heinze Kurta Henische, autora knihy vzpomínek na dětská a jinošská léta v Nejdku a v Karlových Varech (pozn. autora: kniha má název První tanec v Karlových Varech, vydalo ji město Nejdek roku 2000), byla v Nejdku hostem občanského sdružení JoN.

Paní Henischová je vědeckou pracovnicí. Jejím oborem jsou anglosaské reálie se zaměřením na středověký všední život, na práci v jednotlivých ročních obdobích a na středověkou kuchyň. S manželem se podílela i na vydávání knih o historii fotografie, a to jak u renomovaných nakladatelů, tak i v jejich vlastním nakladatelství The Carnation Press.

Paní Henischovou doprovázeli, tak jako u předešlých tří návštěv v Nejdku (ještě s manželem), jejich pražští přátelé, Prof. Dr. Václav Prosser a jeho žena RNDr. Ivana Prosserová. Hosty přijali představitelé města. Potom s námi navštívili místa, ke kterým je vážou vzpomínky: ulici Bratří Čapků před domem, který před válkou patřil rodině Henischů, městské museum, rozhlednu Pajndl, Krásnou vyhlídku; prošli jsme Nejdeckou křížovou cestu.
Večer se konalo v hotelu Anna setkání s nejdeckými přáteli Bridget a Heinze Henische. Vzpomínali jsme na Heinze při četbě z jeho knížek První tanec v Karlových Varech, Tančírna Západ, Plahočení v hájích (jsou v čítárně městské knihovny).

Druhý den jsme byli s paní Bridget na nejdeckém hřbitově u místa na vsypové louce, kde je uložena část popela jejího manžela. Potom jsme se krátce účastnili setkání u nejdecké věže.

Odpoledne paní Bridget odjela s manželi Prosserovými navštívit Karlovy Vary a lázně Poděbrady, kde Heinz Henisch roku 1938 strávil měsíc svých prázdnin, aby se zdokonalil v českém jazyku, protože měl v Praze studovat Stavební fakultu Českého vysokého učení technického, poté co ukončil studium na německém gymnáziu v Karlových Varech. K nástupu na ČVUT v Praze již nedošlo; rodina musela na podzim 1938 emigrovat do Anglie.
Paní Bridget Henischové se u nás líbilo, ráda by k nám za dva roky zase přijela.

Miroslav Holeček