Je to karlovarská Závodu míru a chebská Evropská. Odhalil to akční plán, který na základě údajů z hlukových map pořízených Ministerstvem zdravotnictví nechala zpracovat Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje. Na základě toho chystá kraj protihluková opatření. „Z akčního plánu vyplynulo několik míst, kde by bylo vhodné hluk snížit. Dotčeno nadměrnou zátěží je přibližně 1 350 obyvatel kraje,“ upřesnil náměstek hejtmanky pro oblast dopravy Martin Hurajčík.